GSES System keynote on MET event 2019!

February 1, 2019 GSES System

Een transparante sector is een aantrekkelijke sector

Kelly Ruigrok, founder Nationaal Duurzaamheid instituut

Mensen van buiten de maritieme sector zien deze vaak als vervuilend, incidenten met lekkende stookolie worden onthouden en de offshore industrie wordt soms gezien als een sector die niets anders doet dan de laatste restjes olie uit de aardbodem peuteren. Volgens Kelly Ruigrok kan en moet dat veranderen. De weg daarnaartoe is transparantie over je processen. Laat zien hoe zuinig en efficiënt en schoon je schepen varen in vergelijking met een nulmeting uit het verleden. Communiceer je prestaties publiekelijk; onbekend maakt onbemind. Kelly presenteert diverse tools om het imago van de sector uiteindelijk te verbeteren.

Bron: Maritiem Nederland

Translate