GSES System in Inspiration Session this Friday, Kelly Ruigrok & Wytze Kuijpers

Hoe krijgen bouw en maakindustrie de cirkel rond?

Gast aan de ST@Mtafel deze week zijn Kelly Ruigrok en Wytze Kuijper van Cirkelstad. Een kennisplatform voor vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. 

De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

De cirkel van Cirkelstad begint al aardig rond te raken. De kennis die bij sloop wordt opgedaan, is van essentieel belang bij de bestaande opgave van verduurzaming en nieuwbouw. Welke producten wil je wel/niet toepassen in de toekomst?  

Vragen die ook nog leven richting de toeleverketen van maakbedrijven. Hoewel hier inmiddels initiatieven voor ontwikkeld zijn als de Nationale Product Catalogus gestart. Op dat platform van Global Sustainable Enterprise System (GSES) kunnen producenten en leveranciers duiding geven, hoe zij als organisatie bijdragen aan milieu, circulariteit, gezondheid e.d.

Maar er zijn ook nog open einden. En rijst de vraag: hoe krijgen we binnen de bouw en de maakindustrie de cirkel rond?’ Kelly en Wytze gaan graag met de bezoekers van het STEMmingscafé daarover in gesprek.

Source: https://stem-imc.com/inspiratiesessie-het-stemmingscafe-stem/

Learn More

GSES System is hosting a workshop on the Sustainable Week in the Netherlands

Transparantie is alles. Ontdek de wondere wereld achter duurzaamheidsratings, meetinstrumenten en data als basis voor duurzame groei. Kelly Ruigrok gelooft dat iedereen het kan, als je maar wil en gelooft in jezelf.

Kelly Ruigrok (CEO van Data for Good en oprichter van Global Sustainable Enterprise System) gelooft boven alles in de kracht van kennis delen. Om te kunnen groeien in bedrijfsvoering en als samenleving hebben we inzicht nodig. Data, big data. Meten is weten, en op dat weten bouw je een nieuw systeem. Transparantie is daarbij de sleutel om écht door te kunnen pakken op weg naar de “nieuwe” economie en een toekomstbestendige wereld.

Tijdens het Duurzame Weekend 2021 vertelt zij over haar ervaring met open source dashboards en hoe de huidige datasystemen mensen, bedrijfsleven en overheden kunnen aanzetten tot echte verandering.

Dit event is onderdeel van het Congrestival.

Source: https://duurzameweek.nl/event/de-kracht-van-transparantie-en-big-data/

Learn More

Global Sustainable Taxonomy System is launched

GSES Systems is een erkend geautomatiseerd platform om organisaties, producten en projecten te beoordelen, verifiëren, en certificeren op basis van hun duurzaamheidsprestaties. Vandaag kondigt GSES met trots aan dat ze uitbreiden met hun nieuwe Taxonomy rating platform-extensie. Deze digitale tool helpt bedrijven, met name financiële instellingen, om hun duurzaamheidsprestaties te meten en te verbeteren volgens de EU Taxonomy Law & SASB-Standards.

“Het kan een uitdaging zijn om je echte impact te begrijpen”, zegt Kelly Ruigrok, CEO van GSES, en de creatieve geest achter het nieuwe systeem. Wet- en regelgeving verandert voortdurend. Dit maakt het moeilijk te begrijpen in hoeverre economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd. “Het vereenvoudigen en ondersteunen van de naleving van de nieuwe wet was voor ons de aanleiding om ons meest recente product, het GSES Taxonomy System, te ontwikkelen”. Met deze nieuwe digitale tool breidt GSES Systems haar diensten uit om nu ook de financiële instellingen te assisteren op de weg naar duurzaamheid.

Het GSES Taxonomy System is de oplossing voor het geleidelijk aansturen van duurzamere bedrijfsactiviteiten, het stellen van ambitieuze doelen, en het nemen van investeringsbeslissingen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het systeem faciliteert en automatiseert eerst de gegevensverzameling namens de instelling om deze informatie vervolgens extern aan te leveren en te verifiëren. Deze gegevens worden op duurzame wijze geëvalueerd en vergeleken met de zes Taxonomy doelstellingen. Hierna vertaalt het GSES Taxonomy System deze duurzaamheidsprestatiegegevens gemakkelijk naar de eisen van de EU Taxonomy Law.

Het creëren, certificeren en analyseren van op Taxonomy afgestemde gegevens vereist actieve betrokkenheid en integratie van alle relevante belanghebbenden. Vroeger was dit ingewikkeld, maar het nieuwe Taxonomy System maakt een soepele integratie van verschillende belanghebbenden mogelijk, waardoor samenwerking en harmonisatie van praktijken tussen iedereen mogelijk wordt en wordt geautomatiseerd. Door de EU Taxonomy Law als benchmark te gebruiken, stelt het Taxonomy System belanghebbenden in staat om hun gegevens te creëren, verzamelen, beheren en op elkaar af te stemmen, om automatisch hun duurzaamheidsprestaties te meten ten opzichten to de EU Taxonomy Law. Daarvoor presenteert GSES een consistente en uitgebreide vragenlijst op basis van de 6 doelstellingen van de wet – klimaatmitigatie; klimaatadaptatie; bescherming van water en zee; circulaire economie; verontreiniging; biodiversiteit en ecosystemen. Met het nieuwe Taxonomy System van GSES is het nog nooit zo eenvoudig geweest om duurzaamheidsprestaties te meten en te verbeteren volgens de EU Taxonomy Law & Regulations.

Het Taxonomy System is ontwikkeld door The Global Sustainable Enterprise System (GSES®). GSES is een internationale generieke duurzame set van standaarden en online platform dat is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsverslaglegging. GSES doet dit door deze beter zichtbaar en traceerbaar te maken. Het GSES®-systeem is een overkoepelende en internationale standaard die voor elk soort organisatie werkbaar is. GSES-systeem bracht meer dan 550 ecolabels, certificeringen, en kaders op één platform samen.

Ontdek wat het Taxonomy-systeem voor uw organisatie kan betekenen door een demo aan te vragen op Taxonomy-ratings.com. Het Global Sustainable Taxonomy System, Versnelt de wereldwijde transitie naar duurzaamheid!

Source: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/gses-systems-breidt-uit-met-het-global-taxonomy-system-om-duurzaamheidsprestaties-te-meten/

Learn More

Global Sustainable Enterprise System CEO is keynote speaker on Data & Climate conference

Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het hybride congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis! Zet alvast in je agenda: 28 oktober 2021 Congres Data & Klimaat

Het congres data & klimaat is ontwikkeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de energietransitie:
Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, netbeheerders,  projectontwikkelaars, installatiebedrijven, technologiebedrijven, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, financiële instellingen, bouw- en vastgoedbedrijven, energiecoöperaties, kennisinstellingen, advocatenkantoren en adviesbureaus.

Source: https://dataklimaat.nl

Learn More

Stichting NMD, het Global Sustainable Enterprise System en Cirkelstad harmoniseren indicatoren & grondslagen

Stichting NMD, Cirkelstad en het Global Sustainable Enterprise System hebben indicatoren, bepalingsmethoden en toetsing voor prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties geharmoniseerd voor NMD en NPC

Bij het meten van circulariteit in de bouw, streeft de Rijksoverheid ernaar om in methoden, instrumenten, certificaten, databases e.d. de prestaties van gelijknamige of gelijksoortige eigenschappen en kenmerken van bouwproducten en bouwwerkinstallaties te baseren op een gelijke grondslag. 

De Stichting NMD, Cirkelstad en GSES System geven invulling aan dit streven door de gemeenschappelijke indicatoren van de prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties op een gelijke grondslag te baseren en daarmee in één taal te spreken met de NMD en de NPC

NMD, Cirkelstad en GSES System communiceren dit streven naar de bouwkolom om eenheid in denken te benadrukken. Of contrair, divergentie en onduidelijkheid te voorkomen. 

Gemeenschappelijke indicatoren GrondslagToetsingsprotocolVerificatie
Stichting NMD en GSES/CirkelstadBepalingsmethode milieuprestatie bouwwerkenRequirements for obtaining MRPI®-EPDs for the Dutch market and inclusion of data in the Dutch National Environmental Database (NMD)• Stichting NMD: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol
• NPC – GSES System: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, extra optie: de eerste twee jaar is registratie mogelijk met een fabrikant-eigen verklaring, Daarna met een derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, waarna deze kan worden aangeleverd voor opname in de NMD
Overige indicatoren t.a.v. gezondheid en circulariteit footprint standaarden van het GSES SystemHandboek Health Footprint & Circular Footprint – onderdeel van Sustainable Footprint Standard – GSES System StandardISO 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.NPC – GSES System: middels aangesloten onafhankelijke certificerende instellingen zoals Control Union Certifications, KIWA, UCSL, AuditIndepender, TMS etc.

Voetnoot voor de redactie:

NMD: Heleen Scholte: hs@milieudatabase.nl 

Cirkelstad/ NPC: Wytze Kuijper: wytze@cirkelstad.nl 

GSES System & NPC: kelly@gses-system.com 

Learn More

The Paradise on Earth, movie out now!

Are you also watching? Watch here!

We are very proud that Kelly Ruigrok of GSES System is part of the film: THE PARADISE ON EARTH by Ruud Koornstra & Roos Koornstra

With greats such as Jan Rotmans Wouter van Dieren Frank Boekholtz Ton Backx Marjan Minnesma Sven Jense Cas van Arendonk Klaas van Egmond Michel Schuurman and many more.

In the film, the urgency of transparency, measuring and displaying a national energy dashboard becomes clear, just like the bottom-up approach! By the people For the people!

Are you also watching? Watch here

Learn More

New Feature, the GSES System Procurement Dashboard!

Start your journey and start implementing sustainable procurement in your organization! With the GSES System Procurement Dashboard!

Learn More

Coming Soon, Circular Footprint Labels for your consumer goods!

Circular Footprint Labels are coming to your consumer goods! #DriveChange

Learn More

Translate