Category: Dashboard news

Map your production locations with the GSES Origin functionality of the GSES platform!

Map your production locations with the GSES Origin functionality of the GSES platform!

Map your production locations and the production locations of your suppliers with the GSES Origin functionality on the GSES online platform. Locate the production locations of suppliers with GSES Origin. Invite suppliers to fulfill the GSES Origin assessment and make your production chain transparant. The GSES origin tool specifically supports the ambition of various covenants such as the IMVO textile covenant. When your suppliers delivered the survey(s) and the burden of proof your Origin overview will be shown on your personal Sustainability scorecard.

More information go to www.gses-system.com or call us: T +31(0)85 – 105 03 79

Learn More

The GSES System as procurement tool

The GSES System as procurement tool

The GSES platform can also be used as a procurement tool. The Supplier functionality on the online GSES Platform gives every participant the opportunity to invite and rank their suppliers on standardized and internationally accepted sustainability themes as CSR, Responsible Procurement, CO2, Circular Economy, Health & Safety. After the suppliers publishes the scores of the theme of your choice in the form of a validated assessment, a supplier ranking will appear on your supplier dashboard.

Contact us for more information info@gses-system.com or call T +31(0)85 – 105 03 79

Learn More

De strijd om ‘Duurzame’ data

De strijd om ‘Duurzame’ data

Data is het nieuwe goud en dus big business. Als Nationaal Duurzaamheid Instituut willen we transparant zijn en dragen we een duurzame boodschap uit. Doordat we een online platform hebben ontwikkeld waar organisaties veel data uploaden als bewijslast om hun duurzame bedrijfsvoering te bewijzen, kwam het data vraagstuk al vroeg op ons pad. Het NDI is daarom op zoek gegaan naar de meest duurzame manier om met data om te gaan.

Van wie is data

Begrip van data-eigenaar: “Organisatie die de bron van de data is, de data in eigendom heeft en/of de data heeft gecreerd.  (meervoud: data-eigenaren) aldus het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Data-eigendom wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien steeds meer burgers en organisaties dat in. Gegevens delen is een mooi goed als dat het algemeen belang dient. Maar privacy is ook erg belangrijk. Erkend data-eigenaarschap en geborgde data-integriteit zijn de vertrekpunten van elk informatie-project.

Als NDI gunnen we elke organisatie natuurlijk zijn data-eigenaarschap. En vanuit dat ‘erkende’ eigenaarschap willen veel  organisaties zonder problemen veel data delen. We erkennen de waarde van ieders data en gaan daar zorgvuldig mee om. Dat is volgens ons de ethische en duurzame randvoorwaarde voor onze nieuwe open informatiemaatschappij.

Oplossing – Onafhankelijke borging & transparantie 

Als een software platform verklaart dat de organisatie zelf eigenaar is van de data is dit natuurlijk heel mooi! Maar hoe borg je nou zo’n claim? Wat nou als het software platform offline komt te staan door wat voor reden dan ook, hoe kom je dan aan je data? En hoe zorg je ervoor dat de data niet ter verkoop wordt aangeboden aan de concurrent? 

Door de data van organisaties bij een onafhankelijke partij in de cloud op te slaan met exclusieve toegang zorg je ervoor dat een organisatie onafhankelijk van het platform ten alle tijden toegang heeft tot haar eigen bestanden. Daarnaast zorgt dit ervoor dat het software platform alleen wordt gebruikt als vehicle voor de datastroom die uiteindelijk weer eindigt bij de bron zelf; de organisatie die de data invoert. Zo kan de data die de organisatie heeft ingevoerd op een platform nooit worden verkocht omdat het nooit eigendom is geweest – of wordt van het platform.

Door transparant te zijn waar de data wordt opgeslagen en geen data in eigen beheer op te slaan wordt het opslaan van data via een platform veilig en transparant. Een ander gevolg van transparant zijn is in dit geval dat organisaties ten alle tijden toegang hebben tot hun eigen data onafhankelijk van het software platform en dit wordt d.m.v. transparantie bewerkstelligd.

Metadata

De analyses die op scores en calculaties van een (duurzaam) software platform worden losgelaten vallen onder de noemer “metadata” wanneer de organisatie zelf toestemming geeft om deze eind waarden ofwel scores te analyseren en anoniem te gebruiken voor een algemeen goed: in het geval van het GSES platform van het NDI – het verduurzamen van de wereld.

Voorbeeldcase: Het GSES platform

Het GSES platform dat ontwikkelt is door het NDI – Nationaal Duurzaamheid Instituut, is een online platform waar organisaties hun duurzaamheid prestaties en targets in kaart kunnen brengen. Het GSES Systeem is generiek en overkoepelend en meet op organisatie niveau, keten niveau en product niveau. Op het platform voeren organisaties online assessments uit die ze vervolgens kunnen laten valideren d.m.v. document validatie of een externe audit. Organisaties die al gebruik maken van het GSES platform om de eigen organisatie te meten en de toeleveranciers uit te vragen op het platform zijn bijvoorbeeld: Groenendijk bedrijfskleding, HMC Heerema, Peterson, Oxious, Wear2Go, Philips etc.

Virtuele kluis

Bij de GSES assessments hoort het uploaden van bewijslast. Voor de opslag van de bestanden van de organisaties heeft het NDI een betrouwbare en onafhankelijke solution partner gevonden in TransIP. Door deze samenwerking is nu het opslaan van alle bestanden en assessments mogelijk in een onafhankelijke virtuele kluis die gekoppeld is aan iedere GSES gebruikers account waar alleen de betreffende organisatie toegang toe heeft. Deze virtuele kluis is beveiligd met een 256-bit AES sleutel. Met deze virtuele kluis worden bestanden van organisaties veilig opgeslagen en kunnen worden gesynchroniseerd en gedeeld! Alle bestanden staan veilig en versleuteld in Nederland, waar de Nederlandse wetten van toepassing zijn.

Blockchain

De metadata die gegenereerd wordt via het GSES platform: de scores van organisaties en eindwaarden van producten worden opgeslagen d.m.v. blockchain technologie. Samen met Capgemini heeft het NDI de Sustainability Codex en bijbehorend JADE protocol ontwikkeld waarin alle organisatie scores van het GSES platform, eindwaarden van producten en bestaande certificeringen kunnen worden opgeslagen.

Learn More

How it Works

Make sustainable ambitions and milestones visible and transparent and change the world! Learn how to use the GSES platform and watch the explainer video!

 

Learn More

Blockchain technology integrated in the GSES platform (Global Sustainable Enterprise System)

Blockchain technology integrated in the GSES platform (Global Sustainable Enterprise System)

The National Sustainability Institute of the Netherlands took the initiative for the Global Sustainable Enterprise System. The GSES system and it’s online platform gives every organisation on the planet the opportunity to measure, track and target their sustainability achievements. All results of the third party verified assessments are founded in the GSES Database. This database is now integrated with Blockchain technology. GSES platform contains organizations as: Boskalis, Capgemini, Heerema, Philips, Groenendijk Bedrijfskleding, SGS, Bayards, Royal Haskoning etc.

Blockchain & Sustainability

“Distributed ledger technology which is Blockchain, truly is a mechanism to bring every organisation to the highest degree of accountability. The most critical area where Blockchain helps on the subject sustainability is to guarantee the validity of a transaction by recording it not only on a main register but a connected distributed system of registers, all of which are connected through a secure validation mechanism. Decentralized networks will be the next huge wave in technology and we are using it right now to achieve global sustainable goals.” Comments Kelly Ruigrok of NDI – National Sustainability Institute of the Netherlands.

NDI

The National Sustainability Institute of the Netherlands was founded in 2017 and is a independent private company that is not driven by government subsidies. The NDI created a generic and overarching toolbox to measure, track and trace and value circular organisations and products. The toolbox consists of 3 main tools: The GSES system, the Global Sustainable Metastandard & the Sustainability – JADE – Codex. The tools NDI developed were in co-creation with Royal Haskoning DHV, SGS Search & Capgemini and various experts on CSR, Circular Economy, SRP, CO2 emissions. All tools the NDI created are based on the best international guidelines and standards on sustainability like GRI and ISO. The NDI use Blockchain technology for several importent reasons: 

 1. File storage: Decentralizing file storage on the internet brings clear benefits. Distributing data throughout the network protects files from getting hacked or lost.
 2. Governance: By making the results fully transparent and publicly accessible, distributed database technology could bring full transparency to results, audits etc.
 3. Supply Chain auditing: Consumers increasingly want to know that the ethical claims companies make about their products are real. Distributed ledgers provide an easy way to certify that the backstories of the things we buy are genuine. Transparency comes with blockchain-based timestamping of a date and location — on ethical and sustainable KPI’s, for instance — that corresponds to a product number, QR code or RFID chip. NDI & Capgemini launched JADE CODEX white paper a week ago were we make product tracking and tracing possible. Also JADE CODEX gives a circular and sustainable value to products and resources. Basically NDI developed together with Capgemini a digital twin of the earth with all products and projects captured in smart contracts with sustainable KPI’s based on international accepted guidelines and standards.
 4. Internet of Things (IoT): What is the IoT? The network-controlled management of certain types of electronic devices — for instance, the monitoring of air temperature in a storage facility. Smart contracts make the automation of remote systems management possible. A combination of software, sensors, and the network facilitates an exchange of data between objects and mechanisms. The result increases system efficiency and improves cost monitoring. NDI is researching possibilities to connect relevant existing management systems to the existing tools of the NDI to increase sustainable awareness thru every part of the organisation and to create a economy based on sustainable and circular value of products.

Blockchain technology

The blockchain is an incorruptible digital ledger of economic transactions that can be programmed to record not just financial transactions but virtually everything of value. Information held on a blockchain exists as a shared — and continually reconciled — database. This is a way of using the network that has obvious benefits. The blockchain database isn’t stored in any single location, meaning the records it keeps are truly public and easily verifiable. No centralized version of this information exists for a hacker to corrupt. Hosted by millions of computers simultaneously, its data is accessible to anyone on the internet.

Learn More

New functionalities of the GSES® Dashboard V1.2

New functionalities of the GSES® Dashboard V1.2

We are constantly working on improving the user experience of the GSES® Dashboard. New is the welcome page where you will find a description of the important functions in the Dashboard. Below is a summary of the new functionalities GSES® Dashboard V1.2:

 • Welcome screen with brief explanation about dashboard
 • Instruction video “How it works”
 • Quick keys to the most used functions
 • GSES® Roadmap brief explanation of the most important functions
 • A counter to the next boxes including registration button
 • Dashboard news with a description of the latest functionalities in the dashboard
 • Link to the GSES® YouTube channel
 • Own company logo on Dashboard page
 • At a glance your certificates are insightful
 • Mouse “Hover over” explanation of SDG labels and certificates
 • Easily share your dashboard page via social media buttons
 • News and Media about GSES® system
 • Forms are saved in your browser cache memory, so you can later add the form your collection transactions (if you did not clear your browser cache)
 • Stay Green Check
Learn More

GSES how we did it

HOW ARE WE GONNA MAKE GLOBAL SUSTAINABLE IMPACT?

With an overarching system that covers all facets of sustainability, is workable for any kind of organization and that collects all data of existing certifications, labels and standards so that we get real insights thru the data of every industry and every product in every country.

How we did it:

 1. We collected all information about the most relevant certificates, ISO standards and labels all over the world on sustainability 
 2. We made a separation between organization & product level and subdivided the existing certifications, standards and labels in organization level and product level.
 3. We checked and compared all the reporting systems that there are and based the overarching system on the GRI (Global Reporting Initiative) and the ISO9001 High Level Structure.
 4. We determined all facets of sustainability on organizational level: CSR, SRP, CO2 reduction, Circular economy and so the House of Sustainability was born. A complete overarching sustainability standard to achieve worldwide insight and applied sustainability.
 5. The CSR pillar is based on the ISO26000, the SRP pillar is based on the ISO20400, the CO2 reduction pillar is based on the ISO14064-1 and the Circular economy pillar is based on the BS8001.
 6. We determined all facets of sustainability on product level:
 7. Environmental, Circular & Health and created overarching generic product measure methods with the standards: 
 8. The Sustainable Product Footprint that consists of 3 parts: Environmental Product Footprint, Circular Product Footprint & the Health Product Footprint. The 3 parts are able to be achieved individually or in combination. We developed the product footprints with Royal Haskoning DHV & SGS.
 9. Third Party Assessment 
 10. We requested independent certification bodies as Control Union certifications and CPlus certificeringen to become the independent certification body for the GSES System globally to secure the external audits and we requested the RvA evaluation for the GSES System.

So… short summary: The Global Sustainable Enterprise System (GSES®) is an international generic sustainable standard that has been set up to support organizations in making their organization and products more sustainable and making them and the supply chain visible and traceable. The GSES® system is:

 • Overarching
 • International 
 • Workable for any kind of organization
 • Generic
 • Open source
 • Can be used universally with existing certifications, initiatives and labels
 • GSES® scheme has been submitted to the RvA for evaluation (Accreditation Board)
 • Third party assessment 
 • Represented in 77 countries

Reach Applied Sustainability with the GSES System on the online platform in 7 steps:

 • Upload your exemptions 
 • Invite your suppliers for the assessment
 • Based on your exemptions you know exactly which assessment of the House of Sustainability you need
 • GSES assessment (CSR, SRP, CO2 reduction, Circular Economy, Circular Product Footprint, Health Product Footprint, Environmental Product Footprint
 • Get third party validated
 • Share your sustainablility dashboard online and offline
 • Sustainability applied as USP

Big data

All data that is published by organizations and is third party validated is exported to the Global Sustainable Database. The database is free accessible for everybody online.

Why we create the Sustainable database:

 • To increase demand of costumers for sustainable products 
 • To have a good overview of sustainable innovation problems per industry
 • To have a complete overview of the real baseline of companies and organizations on the SDGs and sustainability standards
 • To make the circular transition possible
 • To create a whole new frame of reference for sustainable business and behavior worldwide
Learn More

Translate