Category: Geen categorie

GSES System building product database mentioned on Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Er zijn wereldwijd vele keurmerken en meetmethodieken die op deel aspecten vertellen hoe ‘duurzaam’ een product is. Consumenten, overheden en bedrijven die ‘duurzaam’ willen inkopen zien door de bomen het bos niet meer.

Om de veelvoud aan deel-informatie betekenis te geven heeft Cirkelstad besloten hier een aanjaag rol in te gaan vervullen voor opdrachtgevers/ inkopers enerzijds en product fabrikanten anderzijds. De belangrijkste achterliggende drijfveren zijn: voorzie in een laagdrempelig digitaal registratie systeem, maak het platform vrij toegankelijk voor iedereen en laat de aangeleverde informatie verifiëren door een onafhankelijke instelling.

Zo creëren we een gelijk speelveld om producten te selecteren, en geeft fabrikanten inzicht in het verbeterpotentieel van hun producten en faciliteert aanvullend opdrachtgevers met het zichtbaar maken van beschikbare circulaire product alternatieven. En zo stellen we opdrachtgevers in staat in het stellen van een betere (uit)vraag en maken we de keten stap voor stap transparanter.

Cirkelstad heeft daartoe in samenwerking met GSES  de Nationale Product Catalogus (NPC) opgezet van beschikbare en geverifieerde producten. De productsheet (infographic) in de NPC is een resultante van de registratie en verificatie van een product. De opzet is uniek omdat het de relevante informatie met betrekking tot milieu, circulariteit en gezondheid samenbrengt, overzichtelijk presenteert en verifieert en zo dus bijdraagt aan een transparante opschaling van vraag en aanbod.

Meer informatie over Cirkelstad
Meer informatie over de Nationale Product Catalogus

Bent u geïnteresseerd in de Nationale Product Catalogus? Laat u informeren door Wytze Kuijper op 06 222968568.

En er is meer:

Eind Januari starten we met de Permanente Marktdialoog in een serie van 9 episodes. Hier brengen we on stage vraag en aanbod bij elkaar. Wilt u uw product pitchen aan opdrachtgevers meld u dan ook aan voor de Permanente Marktdialoog.

Wilt u als opdrachtgever in contact komen met circulaire product alternatieven, neem dan plaats in de opdrachtgevers stoel.

Aanmelden kan via: www.cirkelstad.nl/pmd of neem contact op met Wytze Kuijper.

Learn More

Groothuis Bouwgroep zet het GSES in voor duurzame bedrijfsontwikkeling

Groothuis Bouwgroep is een familiebedrijf in hart en nieren, gesticht en gevestigd in Genemuiden. Ze zijn een innovatieve partner die haar klanten vastgoedoplossingen biedt voor nu en later. Een onderneming die gekenmerkt wordt door betrokkenheid, nieuwsgierigheid en de drive om het elke dag beter te doen. Zo ook in het duurzaam inrichten van haar bedrijfsvoering.

Zoals ze zelf zeggen: “Ondernemerschap is voor ons rentmeesterschap. Wij realiseren vastgoedoplossingen voor nu én voor later en dragen bij aan een duurzame leefomgeving.”

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor Groothuis Bouwgroep

Als goed rentmeester streeft Groothuis ze naar duurzame ontwikkeling binnen de bedrijfsvoering. Duurzame bedrijfsvoering maakt deel uit van een visie op de toekomst. Ondernemen vanuit het perspectief van rentmeesterschap. Ze hebben er nadrukkelijk voor gekozen om de bedrijfsvoering in te richten naar de strategische ontwikkeldoelstellingen (SDGs) vastgesteld door de VN. Hun inzet gaat voor positieve impact op het gebied van:

• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn;
• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie;
• SDG 8: Eerlijk werk en economische groei;
• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur;
• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie;
• SDG 13: Klimaatactie.

Bewust kiezen voor een aantal SDGs helpt Groothuis in haar bestaansrecht en is een driver voor innovatie en groei. Bovenstaande SDGs zijn de focus omdat Groothuis daar een positieve impact op kan hebben. Ze monitoren echter ook de andere SDGs, waarbij gelet wordt op het minimaliseren van de negatieve impact van de bedrijfsvoering. Om de impact van Groothuis op deze SDG’s te kunnen weergeven is ervoor gekozen om een platform te gaan gebruiken. Dit is voor Groothuis het GSES-platform.

GSES-platform

Het GSES-platform is gebouwd op een Metastandaard waarin alle leidende normen voor duurzame bedrijfsvoering zijn opgenomen. Met de vijf pijlers (zie onder) kunnen bedrijven hun prestaties laten zien én certificeren bij erkende Certificerende Instellingen zoals Kiwa en Control Union. Organisaties kunnen met het platform ook hun leveranciers uitnodigen één of meerdere pijlers van het GSES in te vullen. Bovendien kunnen producten en projecten worden gescand op Circulariteit, Milieubelasting en Gezondheidswaarde.

Het GSES biedt een goed handvat voor verdere weergave van de impact op de SDGs en de ontwikkeling van een organisatie. Bovendien kan een GSE-certificering waardevol zijn voor de marktpositie. Om dit platform goed te kunnen benutten en invulling te kunnen geven aan benodigde (praktische) acties tijdens het ontwikkeltraject is Optimal Planet ingeschakeld.

Het GSES-platform kent vijf pijlers:

 1. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, op basis van ISO 26000.
 2. MVI, maatschappelijk verantwoord inkopen, op basis van ISO 20400.
 3. CO2, op basis van ISO 50001 & ISO 14064-1.
 4. Circulaire Economie, op basis van BS 8001.
 5. Gezond en veilig werken, op basis van ISO 45001.

Voor elke pijler is een certificaat te behalen na een audit door een CI. 

Service door Optimal Planet

Optimal Planet heeft Groothuis Bouwgroep geholpen om het GSES-platform te gebruiken en rentmeesterschap beter in te gaan vullen door het faciliteren van een ambitiesessie (A), het ondersteunen bij het invullen van de GSES-scan en het analyseren van de resultaten om te zien waar Groothuis nu staat (B) en het benoemen van de concrete opties voor verdere ontwikkeling (C). De analyse is niet alleen gekoppeld aan de GSES-certificeerbaarheid van Groothuis, maar ook aan het rentmeesterschap van dit mooie familiebedrijf.

Groothuis komt nu al in aanmerking voor 3 van de 5 certificaten. Voor de MVI en CO2 pijlers zijn er nog extra acties nodig, die op korte termijn realiseerbaar zijn. Optimal Planet heeft de daarvoor benodigde acties concreet benoemd.

Duurzame ontwikkeling van Groothuis Bouwgroep

Behalve voor het behalen van GSE-certificaten, heeft Optimal Planet ook voor de bredere ambities van Groothuis Bouwgroep, rentmeesterschap en bijdrage aan de SDGs, concrete acties aangegeven. Als bouwbedrijf kan Groothuis veel bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en het realiseren van een circulaire economie. Met de analyse met het GSES en het advies van Optimal Planet, zowel technisch als over het meenemen van medewerkers en leveranciers, kan Groothuis volle kracht vooruit bij het realiseren van de SDGs. Het is nu tijd voor stap D: concreet aan de slag!

Marc Klaver (Innovatiemanager Groothuis): “Optimal Planet legde de juiste kennis en kunde aan de dag waardoor Groothuis een duidelijk en helder beeld kreeg van wat dit thema voor onze dienstverlening zou kunnen betekenen. Het werd ons duidelijk dat we onze bedrijfsvoering eigenlijk niet anders kunnen inrichten.”

Bron: Optimal Planet

Learn More

Global Sustainable Enterprise System® partnered up with Altares Dun & Bradstreet and becomes world’s most influential sustainability rating platform

Global Sustainable Enterprise System® partnered up with Altares Dun & Bradstreet and becomes world’s most influential sustainability rating platform

Corporates, SME’s and public organisations are ever more committed to work together towards more sustainability. In over twelve countries many already embarked on the Global Sustainable Enterprise System® as overarching, scalable and leading online sustainability rating platform based on the underlying international Global Sustainable Enterprise Standard. 

Altares Dun & Bradstreet has established and rolled-out a portfolio of international financial and economic standards on a global scale since a very long time, touching every aspect of business life around the world, helping in reaching better informed decisions. Allowing clients of the Dun & Bradstreet Global Network to access the Global Sustainable Enterprise System will be instrumental for including sustainability in their decisions. 

Global Sustainable Enterprise System® is the global holistic standard for social, circular and environmental friendly organizations, supply chains and products/projects. The GSE system is a comprehensive, Software-as-a-Service (“SaaS”) platform that offers various services, including: product lifecycle management, supply chain management, supply chain risk monitoring, data validation and certification of organizations, processes & products, all focused on the five pillars of sustainability: – Corporate Social Responsibility – Sustainable Procurement – Carbon Emission Reduction – Circular Economy – Health & Safety 

The GSE System standards are open source and managed by a wide international range of experts and stakeholders from diverse industries led by the National Sustainability Institute of the Netherlands. The sustainability ratings are independently verified and certified by major global certification bodies.

“When we started the GSE platform, there were already many certificates, but they all focused on sub-areas. Our goal was to develop the first global and generic standard that is internationally suitable for the public and private sectors, to help the transformation to a more sustainable world forward. On one hand, we make demonstrable sustainability claims from companies and product compliant and, on the other hand, make complex international supply chains transparent with regards to sustainability. Our partnership with Altares D&B unleashes a considerable mutual value to put sustainability on the agenda of all business decisions. GSE System has partners with global partners like EIN Enterprise in the UAE for its global expansion” Kelly Ruigrok – Managing Director of the Global Sustainable Enterprise System.

“In recent years we have seen the need among our customers to chart the sustainability of their business relationships. In addition to the company information that we can already offer from Altares Dun & Bradstreet, this is a very welcome addition to the portfolio. This collaboration with Global Sustainable Enterprise System® is one in which we can make the world more sustainable, driven by data.” Mike van Kessel – Altares Dun & Bradstreet.

About Global Sustainable Enterprise System®

The Global Sustainable Enterprise System® is an overarching, scalable and leading online sustainability rating platform based on the underlying international Global Sustainable Enterprise Standard. You can participate regardless of sector, size or country, both as private company or public organization, both for your own operations or for evaluating your supply chain on sustainability. The sustainability rating is certified by global independent certification bodies. The Global Sustainable Enterprise System® is headquartered in Rotterdam, The Netherlands. After its establishment in 2017 many national and international clients and partners have embraced the platform.

About Altares Dun & Bradstreet

Since 1841, Altares Dun & Bradstreet has been giving companies the insights they need to develop their potential. The Altares Dun & Bradstreet database is the largest of its kind globally, with information on more than 285 million companies. This information is collected in more than 240 markets, in 95 languages and 181 currencies. The database is updated 5 million times a day to provide the most up-to-date, complete and reliable information. This helps companies make informed decisions based on data. This includes the unique D-U-N-S® Number, which identifies individual business entities and discovers family structures. 

Learn More

Certificeer uw circulaire vastgoed project, kantoorgebouw of bouwproject: Global Sustainable Enterprise System & Madaster

Certificeer uw circulaire vastgoed project, kantoorgebouw of bouwproject: Global Sustainable Enterprise System & Madaster

Het Global Sustainable Enterprise System biedt Madaster gebruikers een overkoepelende scorecard die van een organisatie/bedrijf alle Duurzaamheid prestaties weergeeft op het Global Sustainable Enterprise System platform. Ook gebouwen, vastgoed en buitenruimten worden getoond.
 
Je kunt als Madaster gebruiker de Circularity Indicator van je gebouw exporteren naar je Global Sustainable Enterprise Score card zodat alle prestaties van een organisatie op 1 plek te vinden zijn.
 
Middels de Sustainable Footprint van het GSE System kunnen Madaster gebruikers hun projecten gemeten op de Circularity Indicator laten certificeren.

Validatie en audits worden uitgevoerd door onafhankelijke Certificatie Instellingen, zoals Control Union Certifications Cplus Certificeringen en Kiwa

Meer informatie;
info@gses-system.com
www.gses-system.com

Learn More

Groenendijk Bedrijfskleding behaalt GSES-certificaat op 4 pijlers rond Duurzaamheid

Groenendijk Bedrijfskleding behaalt GSES-certificaat op 4 pijlers rond Duurzaamheid

Vandaag kreeg Groenendijk Bedrijfskleding uit Woerden het GSES Certificaat uitgereikt door Control Union Certifications. Met het GSES certificaat heeft Groenendijk Bedrijfskleding een internationaal en onderscheidend certificaat in handen. Met het Global Sustainable Enterprise certificaat toont Groenendijk Bedrijfskleding aan dat haar werkzaamheden voldoen aan strenge eisen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Maatschappelijk verantwoord inkopen, Circulair ondernemen en CO2 reductie.

“Wij streven ernaar om als bedrijf de circulaire transitie verder te helpen. Wij geloven dat het een teamspel is. Groenendijk alleen kan niet de wereld veranderen, wel kunnen we met ons handelen bijdragen, inspireren en activeren’’ Marien Groenendijk | Algemeen Directeur

De GSES certificeringen van Groenendijk Bedrijfskleding tonen aan dat het ambitieus is en duurzaamheid doorvoert op alle niveaus in de organisatie. Voorbeelden zijn het Textilepoint retoursysteem, circulair productdesign en het recent circulair verbouwde bedrijfspand.

De internationale holistische GSES norm is gebaseerd op GRI, ISO 9001:2015 (HLS), ISO 26000, ISO 20400, ISO 14064-1, ISO 50001, BS 8001. In Nederland is het GSES platform en de Global Sustainable Enterprise standaard in augustus 2018 gelanceerd, in Nederland is erg veel animo voor deze internationale standaard door de metabenadering en vrijstellingsmodule die hierin is opgenomen. Er doen in ons land al veel bedrijven mee in diverse sectoren zoals Philips, HMC Heerema, Bayards, Enviu, Peterson en Capgemini. De Global Sustainable Enterprise standaard meet op organisatieniveau, ketenniveau en productniveau. De scores van Groenendijk Bedrijfskleding tonen aan dat het behoort tot de koplopers op gebied van duurzaamheid én circulariteit.

Over Groenendijk Bedrijfskleding

Groenendijk Bedrijfskleding is van oorsprong een familiebedrijf uit Woerden. In 1997 begon Marien Groenendijk met de verkoop van bedrijfsschoenen, inmiddels is Groenendijk dé totaalleverancier van bedrijfskleding, bedrijfsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de Benelux. Daarnaast is Groenendijk eigen producent met diversen collecties. Centraal vanuit het groene hart verzorgt Groenendijk onder andere het logistieke traject en bewerkingen zoals bedrukking, borduring en vermakingen. Het hoofdkantoor en distributiecentrum bevinden zich in Woerden. Ook is hier een atelier, showroom en winkel gevestigd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Groenendijk. ‘’Wij vinden het van groot belang dat de producten die wij dagelijks in- en verkopen onder goede omstandigheden en zo duurzaam mogelijk worden gemaakt. We werken hard aan circulaire producten en diensten. De textielindustrie kent vele uitdagingen en wij zetten ons in om deze uitdagingen te tackelen. We zijn trots op onze scores, maar we zijn nog lang niet klaar.’’ Martijn de Jong | CSR Manager

Sustainable Footprint van Groenendijk producten

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”11138″ lightbox=”true” image_hover=”zoom” animate=”blurIn”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Groenendijk Bedrijfskleding meet niet alleen hun eigen organisatie op duurzame thema’s maar ook de producten die zij verkopen. Dit doen ze met de Sustainable Footprint (voor producten/projecten) die onderdeel is van het Global Sustainable Enterprise System, de Sustainable Footprint geeft aan hoe circulair, gezond en milieuvriendelijk een product is. Verder zie je hoeveel pesticiden er in het productie proces van een product zijn gebruikt en hoeveel procent recycled content erin zit.Groenendijk bedrijfskleding heeft al een Bill of Materials samengesteld van een veiligheid vestje op het GSES platform waar een mooie Sustainable Footprint uit is gerold, ook dit product van Groenendijk is gecertificeerd. Op een Sustainable Footprint staat ook de QR code die linked naar de footprint pagina zodat eindgebruikers na een product te hebben gescand alle data en informatie kunnen inzien.

[/col] [/row]

Wie staan er op de foto?

De overhandiging van het certificaat door Gerard Blijleven van Control Union Certifications en directeur van CPlus certificeringen, met directeur Groenendijk Bedrijfskleding Marien Groenendijk en CSR Manager Martijn de Jong.

[ux_banner height=”56.25%” bg=”11144″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”55% 0%”] [text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”100″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.63)”]

De overhandiging van het certificaat door Gerard Blijleven

[/text_box] [/ux_banner] Learn More

Duurzaamheid als kracht van aluminium 1 juli 2019

“Versterking van de aluminium sector door krachtenbundeling”

De Aluminium sector versterken doen we door te denken in kansen en daadkracht. Het bestuur nodigt u graag uit voor een inspirerend event op 1 juli met als thema ‘Duurzaamheid als kracht van aluminium’.
We zijn te gast bij Hydro – Pole Products in Drunen.

Leopold Moormann, Managing Director van Pole Products en Aluminium Centrum bestuurslid is onze gastheer op dit event en neemt u mee in de kansen voor de Aluminium sector.

Het doel van dit event is om op een inspirerende, constructieve en duurzame manier met elkaar te zorgen voor krachtenbundeling en het materiaal aluminium en de aluminiumsector stevig op de kaart te zetten.

[row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Ruud Koornstra

Energie Commissaris Nederland

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Prof. Johan Maljaars

Senior Scientist at TNO, Full Professor at Eindhoven University of Technology

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Jean-Marc Moulin

Sustainability Director
Hydro Extruded Solutions

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Kelly Ruigrok

Founder Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) / Global Sustainable Enterprise System & Duurzame Jonge 100-member

[/col] [/row]

Het is belangrijk dat het Aluminium Centrum voor de Nederlandse aluminium producerende en verwerkende industrie een interessante propositie biedt. Door samen concrete stappen te zetten, kunnen we kosteneffectief een significante impact realiseren middels innovaties, verduurzaming en kennisdeling. Het doel is het verstevigen van de positie van aluminium om er zo voor te zorgen dat er binnen Nederland meer aluminium wordt verwerkt in een groter aantal toepassingen. Hiermee willen we o.a. bereiken dat ingenieurs, architecten en ontwerpers aluminium in hun projecten integreren.

Programma:

 • 15:00 – 15:30 uur Inloop
 • 15:30 – 15:35 uur Welkomstwoord door Albert Hogewoning
  (voorzitter aluminium Centrum) en Leopold Moormann
 • 15:35 – 15:50 uur Ruud Koornstra
 • 15:50 – 16:05 uur Johan Maljaars
 • 16:05 – 16:20 uur Jean-Marc Moulin
 • 16:20 – 16:35 uur Kelly Ruigrok
 • 16:35 – 19:00 uur Netwerkborrel

Profielen van de sprekers.

Het event vindt plaats bij Hydro, Alcoalaan 1 in Drunen.

U kunt zich tot 24 juni aanmelden voor het event door een e-mail te sturen naar info@aluminiumcentrum.nl

Het Aluminium Centrum moedigt het verenigen van gelijkgestemde geïnteresseerden aan. Indien u dus een introducé uit de industrie wenst mee te nemen, deze graag vermelden (naam, bedrijfsnaam en functie) bij uw aanmelding.
 
Wij kijken uit naar wat nu al belooft een interessante middag te worden en zien u graag op 1 juli!

Learn More

The GSES System is adopted by IRO as supplier initiative in their international catalogue

The GSES System is adopted by IRO as supplier initiative in their international catalogue

The Global Sustainable Enterprise System

The GSES Platform (GSES®) offers various tools to visualize and quantify sustainable business practices. GSES measures on three levels: organizations, supply chains and products. 

It includes the generic and international MetaStandard, which incorporates all existing certifications, initiatives and labels in the field of sustainability. The MetaStandard is developed by the ND-Institute (National Sustainability Institute) and independently validated by external certification bodies. On the online GSES Platform, you generate your own organizational ScoreCard on the sustainability dashboard – quantifying your performance in the field of sustainability. The scores are useful to underpin your management decisions on how to meet your sustainability goals, as you can track the impact of specific actions. Organizations can decide to share the outcome in their marketing efforts. For example: one of our members is measuring their aluminium helidecks with the Circular Product Footprint, which is also part of the GSES System.

The GSES is a generic system for every sector or organization, also for the Maritime and Offshore industry! Branch organization IRO is a GSES member and major offshore members, such as Royal IHC, Boskalis, Heerema Marine Contractors, Bayards, IFS, Peterson, 80:20 Procurement Services and Navingo, are using the GSES platform to actively work on their sustainable performance. You can also use the BlueScan self-assessment tool for your procurement process, which is created by a consortium of major maritime companies. With the independent GSES tools you can gain insight into changes and opportunities to activate, accelerate and improve the sustainability awareness in this industry!

We believe:

 • it is time to drastically change to more sustainable business models.
 • across the board, there is a momentum and a willingness to change.
 • nonetheless, the world is acting too slowly to be able to meet the conservative goals of the Paris Accords.
 • change should be driven by WANT and not by MUST: we should inspire a desire to change from within.
 • we strongly believe governments, organizations and citizens are ready for more sustainable choices, but often do not know how.
 • an holistic approach is the only way: we change the world together.


It is our mission:

 • to provide concrete solutions that speed up the global sustainability agenda.
 • to promote and enable transparency, in a secure and open-source block chain setting.
 • providing organizations with practical tools to be able to integrate the Social Development Goals into their business practices.
 • to create a new global frame of reference for sustainability.
 • to expand our global sustainability community, involving the unusual suspects.
 • to do so within a short timeframe before the earth is exhausted: our time is now!

Go to www.gses-system.com and register.

Bron: IRO

Learn More

Translate