cirkelstad leeswijzer
Footprint Database

Elementenmethode NL/SfB

NL/SfB is een classificatie van bouwdelen en installaties (‘elementen’ genoemd). Het is een standaard voor de bouw- en installatiebranche en wordt veel gebruikt bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. Het is gestandaardiseerde methode om gebouwen op te delen in verschillende systeemlagen. Het is een methode welke algemeen bekend en geaccepteerd is in de bouwsector.

Circulair materiaal/product

Het circulair materiaal/product beschrijft de naam het materiaal of product welke in de lijst is opgenomen.

Leverancier

De leverancier biedt het genoemde materiaal of product aan. Een hyperlink is opgenomen naar de website van de leverancier. In sommige gevallen is er slechts één aanbieder en in sommige gevallen zijn er meerdere aanbieders. Bij meerdere aanbieders is dit aangegeven en is het eenvoudig om deze te vinden.

Omschrijving materiaal/product

Bij ieder materiaal of product is er een omschrijving gegeven. Er is beschreven waar het materiaal/product voor kan dienen en wat het product uniek maakt (op het thema circulariteit).

Investeringskosten

Voor een groot aantal van de producten is een indicatie gegeven wat het materiaal/product kost ten opzichte van een traditionele oplossing. Bij dusdanig specifieke producten is een eenheidsprijs opgegeven omdat hier geen traditionele oplossingen voor zijn.

NIBE milieuklasse

Hoe kunnen materialen op milieugebied vergeleken worden? Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een product, is het noodzakelijk om een Levens Cyclus Analyse te maken (LCA). Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. De effecten worden via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product. De Milieuclassificaties op deze website visualiseren het resultaat van de productvergelijking op milieugebied.

Schaduwkosten

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. https://www.nibe.info/nl/handleiding_voor_gebruik –> Functionele eenheid

Technische levensduur

De technische levensduur van een materiaal geeft aan hoe lang een materiaal of product technisch mee gaat. Voor de technische levensduur wordt gebruik gemaakt van de database van NIBE. Wanneer het materiaal niet bekend is in NIBE wordt het gemiddelde aangehouden van de productgroep.

Biobased materiaal (input) & Hergebruikt materiaal (input)

Inkomende materialen (input) zijn alle materialen die nieuw ingebracht worden in een product. Voor circulariteit is het van belang dat inkomende materialen een verantwoorde herkomst hebben. Nieuw in te brengen materialen zijn daarom zoveel mogelijk van biobased. Ook hergebruikte materialen zien wij als materialen met een verantwoorde herkomst. In de productkaarten is er onderscheid gemaakt tussen biobased en hergebruikte materialen.

Recyclebaar (toekomstscenario) & Herbruikbaar (toekomstscenario)

Het toekomstscenario geeft inzicht in hoe een materiaal ingezet kan worden aan het einde technische- of functionele levensduur. In een circulaire economie zijn nieuw in te brengen producten zo veel mogelijk ontworpen om hergebruikt of gerecycled te worden op het einde van hun levensduur. Uit de database van NIBE kan het toekomstscenario worden achterhaald van materialen en producten. Wanneer deze niet beschikbaar bij NIBE is er contact opgenomen met de leverancier of is het toekomstscenario open gelaten voor verder onderzoek.

Translate