GSE System – Rating Table

   AAA 90 – 100%   BBB 60 – 69%
   AA 80 – 89%   BB 50 – 59%
   A 70 – 79%   B 40 – 49%
   CCC 30 – 39%   P Pending
   CC 20 – 29%
   C 00 – 19%

Vision and Mission

Vision

Het is tijd voor de grondstoffenrevolutie

Mission

De bouwsector transformeren door meer biobased te gaan bouwen

SUSTAINABILITY REPORT

CSR

0%

SP

0%

CO2

0%

CE

0%

 

HS

0%

BD

0%

Legenda

 

EF report
CF report
HF report