GSE System – Rating Table

   AAA 90 – 100%   BBB 60 – 69%
   AA 80 – 89%   BB 50 – 59%
   A 70 – 79%   B 40 – 49%
       
   CCC 30 – 39%   P Pending
   CC 20 – 29%    
   C 00 – 19%    

This rating is certificate based (1st line and optional 2nd line exemptions). This rating is a snapshot made on the verification date.

Vision and Mission

Vision

MVO-inspanning concreet, meetbaar en verifieerbaar maken

Mission

Procoma Consult b.v. wil een bijdrage leveren om een duurzame, eerlijke, gezonde en veilige samenleving bereikbaar maken voor toekomstige generaties in de hele wereld door bedrijven te helpen bij het vinden van hun betekenis en lange-termijn bestaansrecht onder sterk veranderende omstandigheden.

CSR

0%

SP

0%

HS

0%

CO2

0%

CE

0%

 

BD

0%

Legenda

 

Watch Product & Project certificates

Year

a:1:{i:0;i:0;}%
TOTAL SCORE
SPECIFIED

2018-CSR

a:1:{i:0;i:0;}%

2018-SP

a:1:{i:0;i:0;}%

2018-HS

a:1:{i:0;i:0;}%

2018-CO2

a:1:{i:0;i:0;}%

2018-CE

a:1:{i:0;i:0;}%

2018-BD

a:1:{i:0;i:0;}%

 

a:1:{i:0;i:0;}%
TOTAL SCORE
SPECIFIED

2019-CSR

a:1:{i:0;i:0;}%

2019-SP

a:1:{i:0;i:0;}%

2019-HS

a:1:{i:0;i:0;}%

2019-CO2

a:1:{i:0;i:0;}%

2019-CE

a:1:{i:0;i:0;}%

2019-BD

a:1:{i:0;i:0;}%

 

a:1:{i:0;i:0;}%
TOTAL SCORE
SPECIFIED

2020-CSR

a:1:{i:0;i:0;}%

2020-SP

a:1:{i:0;i:0;}%

2020-HS

a:1:{i:0;i:0;}%

2020-CO2

a:1:{i:0;i:0;}%

2020-CE

a:1:{i:0;i:0;}%

2020-BD

a:1:{i:0;i:0;}%