Supply chain risk monitor

De Nederlandse overheid verwacht van internationaal opererende bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Uitgangspunt hierbij zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit betekent dat je onderzoekt welke Duurzaamheid risico’s bij je bedrijfsactiviteiten een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij inkopen/importeren/exporteren. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, milieu, corruptie, eerlijk zakendoen etc. Naast het verkrijgen van inzicht in deze risico’s wordt van je verwacht dat je maatregelen neemt om deze risico’s te beperken. 

De Supply chain risk monitor geeft je een overzicht van de issues die voor jou als organisatie/bedrijf spelen. 

Naast de OESO-richtlijnen zijn ook de internationale duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) een belangrijke leidraad voor organisaties. De Sustainable Development Goals kunnen bedrijven helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en hun positieve impact te vergroten. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn door de 193 lidstaten van de VN vastgesteld.

De GSES Origin functionaliteit gecombineerd met de productie locatie risk monitor is een sluitende tool om SDG doel 12 en het IMVO convenant textiel te ondersteunen en te monitoren.

Stap 1:

Middels GSES Origin kunt u uw leveranciers productielocaties (Tier 2 en/of 3) uitvragen en/of zelf invoeren/uploaden en laten verifiëren d.m.v. een externe document validatie. 

Met de GSES Origin functie in het platform kan de organisatie haar productielocaties inzichtelijk maken. De organisatie kan vervolgens belangrijke toeleveranciers uitnodigen voor het GSES Origin assessment. Zo ontstaat de mogelijkheid om ook productielocaties van belangrijke toeleveranciers te vermelden op de sustainability ScoreCard van de organisatie.

Input:

  • Ofwel: Leveranciers invoeren/uploaden en middels GSES Origin assessment uitvragen en valideren op hen productielocaties door middel van een document validatie.
  • Ofwel: Zelf uw leveranciers en hen productielocaties invoeren zodat deze extern gevalideerd kunnen worden middels een groepsdocument validatie

Output:

  • Leveranciersoverzicht met productielocaties 
  • GSES Origin wereldkaart: Kaart met alle productielocaties (vermeld per land & Regio niet met specifieke adressen en bedrijfsnamen i.v.m. concurrentiegevoelige informatie.)

Stap 2: Productie locatie risico analyse

Op basis van de geverifieerde productielocaties van uw leveranciers in het GSES Origin assessment scant het GSES uw leveranciersbestand op risicovolle productielocaties van leveranciers die een (mogelijk) risico vormen voor uw duurzaamheid ambitie waarop u vervolgens kan acteren de betreffende leveranciers uit de risicozone te helpen. Dit risico assessment is mede op basis van de MVO Risico checker die ontwikkeld is door o.a. Buitenlandse zaken en MVO Nederland.

Input: 

  • GSES Origin assessment van leveranciers (gevalideerd)

Output:

  • Risicoanalyse: een overzicht van de mogelijke risico-issues per leverancier per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.

The GSES System Functions compatible with browsers:
Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari

 

The GSES System Functions works best with: 
Windows 8 / macOS High Sierra 10.13 or higher

  

 

GSES System Dashboard
version V3.3

Update: January 2021

Contact