Ready to be sustainable?

NEWS

Hoe kan het bedrijfsleven écht werk maken van SDG’s?

De meeste bedrijven kennen de duurzame ontwikkelingsdoelen en zien deze ook als een strategische kans. Toch slagen nog veel bedrijven er niet in om de doelen in hun bedrijfsvoering te integreren. Ook blijkt het communiceren van de businesscase moeilijk. Hoe kan dat anders?

09-08-2018 10:06 | DOOR: JOYCE DE THOUARS

Een onderzoek van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en DNV GL laat zien hoe het er wereldwijd voorstaat met de integratie van de Sustainable Developments Goals (SDG’s) in het bedrijfsleven.

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen?

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 SDG’s vastgesteld met 169 gedetailleerde subdoelstellingen. De doelen omvatten thema’s van armoede en gezondheid tot klimaatactie en economische groei. De meeste van de deelnemende bedrijven (250 bedrijven uit 43 landen en vier continenten) identificeren hieruit vijf tot tien SDG’s als een prioriteit. Klimaatactie, verantwoorde consumptie en productie zijn de twee meest geïdentificeerde doelen in Europa.

SDG’s zijn een strategische keuze

Het overgrote deel van de bedrijven zien SDG’s en duurzaam ondernemen in het algemeen echter ook als een strategisch keuze. Zo helpt het bedrijven met hun bestaansrecht en is het een driver voor innovatie en groei. Ook een groeiende berg literatuur over het thema benadrukt het economische argument voor SDG’s.

Desondanks komen bedrijven niet veel verder dan het prioriteren van bepaalde SDG’s. Slechts vier op de tien bedrijven voeren bijvoorbeeld een gedetailleerde analyse op de subdoelstellingen uit. Niet geheel verassend is het trouwens dat het overgrote deel van de bedrijven, een kleine 70 procent, zich richt op SDG’s waar ze een positieve impact op hebben, terwijl een kleiner deel ook bewust kijkt naar het minimaliseren van negatieve impact.

[button text=”Lees hier het rapport” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”5″ link=”https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/download/business-and-the-sdgs.pdf” target=”_blank”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Zijn SDG’s een succes?

Als het belang en het economisch rendement van SDG’s worden erkend waarom gaan bedrijven er dan niet massaal mee aan de slag? Tot nu toe zijn het vooral duurzaamheidsmanagers, communicatieafdelingen en CEO’s die het erover hebben. Terwijl het juist belangrijk is om de SDG’s in alle strategische functies te integreren om een impact te creëren. Het is moeilijk om een businesscase voor de SDG’s te formuleren en deze intern te communiceren, geeft een deel van de bedrijven aan. Ook een gebrek aan heldere beleidssignalen worden als reden genoemd voor de achterblijvende actie.

Desalniettemin is actie nodig om een succes te maken van de gestelde doelen. De SDG’s moeten in bedrijfsstrategieën geïntegreerd worden en er moeten meetbare targets gesteld worden, waarvan de progressie gerapporteerd moet worden, adviseert het rapport.

Internationaal platform oplossing voor bedrijfsleven?

Een internationaal overkoepelend schema en het bijbehorende platform, het Global Sustainable Enterprise System (GSES), dat deze week vanuit Nederland is gelanceerd kan daarbij mogelijk helpen. Kelly Ruigrok, CEO en oprichter van het Nationaal Duurzaamheid Instituut dat achter het platform zit vond het hoog tijd dat er een overkoepelend en internationaal systeem komt dat bedrijven helpt om echt te verduurzamen.

“Waarom blijft de echte duurzame impact uit”, was de vraag die Ruigrok zichzelf en bedrijven in de verschillende ketens stelde. Het bleek dat er geen goed overkoepelend systeem was dat meetbare doelstellingen stelt en ook alle data verzamelt van de al bestaande (sector) specifieke duurzaamheidscertificeringen.

De bevindingen leverden een overkoepelende duurzame standaard op voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), CO2-reductie en circulair ondernemen op bedrijfs-, keten- en productniveau. In het daaraan gelinkte GSES-platform zijn ook SDG-doelstellingen en de subdoelstellingen geïntegreerd, waarbij bedrijven hun progressie middels een SDG Organization Index kunnen meten.

Hoe kan het MKB aan de slag met SDG’s?

Het platform is volgens Ruigrok ook geschikt voor het MKB omdat deelname laagdrempelig is. “Dat hebben we expres gedaan zodat het ook behapbaar blijft voor het MKB, waar nog veel werk ligt op het gebied van verduurzaming.” Zo kunnen bedrijven zich kosteloos inschrijven en op het GSES platform een self-assessment uitvoeren, waarbij documenten zoals eerder behaalde certificeringen als bewijslast kunnen worden opgevoerd. “Hierdoor krijgen bedrijven inzicht op welke thema’s ze al hoog scoren en welke er achter blijven”, legt Ruigrok uit. “De GSES-assessments kunnen vervolgens gevalideerd en gecertificeerd worden.”

Het systeem is al door meerdere bedrijven uit verschillende sectoren positief ontvangen. Zo zijn bedrijven uit de offshore sector waaronder Boskalis, Royal IHC, Heerema Marine Contractors en IFS er al mee aan de slag gegaan. De bedoeling is om dit nu verder uit te breiden naar overheidsorganisaties maar ook internationaal. “We krijgen al aanvragen van bedrijven uit de Verenigde Staten en Australië dus er is al interesse”, aldus Ruigrok.

Succesvolle duurzame businesscases

Er zijn ook voorbeelden van bedrijven die al langer op verschillende manieren met SDG’s bezig zijn. Zo vertelde Onno Dwars, commercieel directeur van Ballast Nedam Development eerder dat de SDG’s ‘relatief simpel toepasbaar’ zijn in de bedrijfsvoering. “We pakken bij elk project de zeventien doelen erbij en stellen onszelf simpelweg de vraag: ‘Welke van deze doelen kunnen we toepassen in dit project?’ Op die manier dienen de SDG’s voor ons als ontwerpleidraad”, zei Dwars.

Een ander voorbeeld is DSM die zijn bedrijfsstrategie op de duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals voeding, gezondheid, klimaat en energie heeft gebaseerd. Dat betekent dat het bedrijf niet alleen bijdraagt aan de de oplossing van de geïdentificeerde SDG’s maar het ook als een kans ziet om zich te positioneren voor duurzame groei.

Bron: Duurzaam bedrijfsleven

 

[/col]

[/row]

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top