Ready to be sustainable?

NEWS

VERDUURZAMEN GROENSECTOR

Strategisch partnership Groenkeur en Nationaal Duurzaamheid Instituut.

Op donderdag 21 november 2019 ondertekenden Kelly Ruigrok van het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) en Groenkeur-directeur Dick Oosthoek de samenwerkingsovereenkomst voor het strategisch partnership met als doel de groensector een duurzaamheidsimpuls te geven. Het Nationaal Duurzaamheid Instituut heeft een online platform ontwikkeld met een onderliggende standaard: het Global Sustainable Enterprise System. Met dit systeem meten bedrijven vanuit alle sectoren wereldwijd hun duurzaamheidprestaties. Groenkeur vindt verduurzaming van de groensector belangrijk en heeft daarom de samenwerking opgezocht met het Nationaal Duurzaamheid Instituut.

De methodiek onder het GSES-platform is de GSE-standaard. Dit is de eerste wereldwijde overkoepelende standaard, gebaseerd op internationaal geaccepteerde normen voor duurzaamheid, sociaal ondernemen en de sustainable development goals (SDG). Een publieke variant met tendertool van dit platform is al beschikbaar voor gemeenten en provincies in Nederland. Stichting Groenkeur en NDI hebben een bijzondere samenwerking die de service naar hun klanten toe vergemakkelijkt en aanvult.

Groenkeur als vrijstelling op de GSE-standaard

Het Groenkeur-certificaat is in eerste instantie opgenomen in de GSE-standaard als vrijstelling. Dat betekent dat alle aannemers met een Groenkeur-certificaat hun certificaten kunnen uploaden op het GSES-platform. Op basis hiervan verschijnt een puntentotaal op de duurzame scorecard op het GSES- platform van het betreffende bedrijf. ‘Zo belonen we bedrijven die al duurzaamheidscertificaten hebben en tonen we aan de hand van de certificaten die ze al hebben aan waar deze bedrijven staan en waar ze nog aan moeten werken.’, aldus Kelly Ruigrok, ontwikkelaar van de GSE-standaard.

Duurzaamheidsimpuls

Groenkeur is als strategisch partner van het NDI en het Global Sustainable Enterprise System (GSES) van plan haar gecertificeerde leden een continue duurzaamheidsboost te geven, die voelbaar is in de gehele groensector. ‘Elk Groenkeur-bedrijf beschikt al over een duurzaamheidsambitie. Ons streven is de deelnemers verder te stimuleren in het verduurzamen van hun werkzaamheden en dit ook aantoonbaar te maken. Samen met het NDI kunnen we hieraan invulling geven, zegt Dick Oosthoek.

Over Global Sustainable Enterprise System

Het GSE System met de onderliggende Global Sustainable Enterprise Standard, is bedoeld om organisaties wereldwijd te ondersteunen om duurzamer te ondernemen en in te kopen. Het GSE-systeem is een integraal systeem van gedeelde waardecreatie. Het systeem dwingt organisaties om te denken in termen van ketensamenwerking en het stellen van verbindende doelen. De vijf pijlers van de GSES zijn: maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam inkopen, CO2-uitstoot, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Op product- en projectniveau meet het GSE-systeem de circulaire waarde, milieuprestaties en gezondheid (Sustainable Footprint Standard).

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in het fysieke domein. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Dick Oosthoek MGM, directeur Stichting Groenkeur, dick@groenkeur.nl, T: 030 – 6595 668, M 06-2245 3420 of Kelly Ruigrok, kelly@oldgses.gses-system.com, M 06-3902 6620

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top