Ready to be sustainable?

NEWS

De techwereld omschrijft Data for Good nu al als dé Google & Wikipedia van het decennium.

Data for Good, begin dit jaar uit de startblokken gekomen, wint snel aan betekenis. Op het online platform kan iedereen rapporteren over de duurzaamheidsprestaties van producten, bedrijven en zelfs gebieden. “Transparantie is de sleutel om door te pakken”, vertelt CEO Kelly Ruigrok enthousiast.” Haar nieuwste initiatief, het Mission Control Center voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), gaat een stap verder. “Doel hiervan is het kaf van het koren te scheiden.” – Jan de Graaf

Initiatieven verbinden
Aan de site is het Mission Control Center toegevoegd. “Dit platform koppelt alle databestanden aan de SDG’s, de Sustainable Development Goals. “Hiermee creëren we inzicht in de stand van zaken per ontwikkelingsdoel per land.” Daar blijft het echter niet bij. “Het gaat er natuurlijk om dat de doelen worden gehaald. Daarom worden we ondersteund door een wetenschappelijke raad, de Scientist Board. Die kijkt welke missies nodig zijn om de doelen te behalen.” Het nieuwe platform is in juli gelanceerd. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Tal van partners, variërend van ministeries tot innovatieve duurzame ondernemingen, hebben inmiddels hun medewerking toegezegd (zie kader). “Per land en per SDG ontwikkelen we missiedashboards, vandaar de naam van ons nieuwe platform. Iedere burger of bedrijf kan een missie claimen en zo meehelpen om een SDG te halen. Zo vormt Data for Good Mission Control een onafhankelijk baken tussen maatschappij en overheid dat een betere wereld als drive heeft.”

Uitrol missies
Hoe ziet zo’n dashboard eruit? Ruigrok: “Het principe is dat we historische data plaatsen. Daarvoor hebben wij partnerships opgezet met onder meer het CBS, Kadaster en partijen als Urgenda. Wetenschappers van het Groene Brein en Nevi helpen ons met het schetsen van scenario’s en benodigde missies om de doelen te halen. Per land varieert dit. De dashboards geven een overzicht van hoe het ervoor staat. Ook wordt inzicht gegeven in kansrijke innovaties op het gebied van de betreffende SDG’s. Op basis van die twee ingrediënten worden de missies bepaald. Vervolgens kunnen bedrijven en burgers daarop we in januari een campagne.” Internationaal is er al interesse om mee te doen. “Vanuit Amerika kwam onlangs het verzoek een Dashboard voor schoon water en sanitatie, SDG 6. En voor Mozambique zijn we bezig met het inrichten van een dashboard over klimaatverandering, SDG 13.” Het is de bedoeling dat alle zeventien SDG’s op deze manier worden voorzien van rugnummers.

Tien jaar
Per SDG worden innovaties gepresenteerd, best practices gedeeld, missies uitgedeeld, datasimulaties besproken en sector specifi eke (energie)oplossingen gepresenteerd. “De landelijke dashboards kun je zien als Houston’ voor het behalen van de SDG’s”, legt Ruigrok uit. Die verwijzing komt niet uit de lucht vallen. “President John F. Kennedy wilde de eerste man naar de maan sturen. Iedereen dacht: dit kan niet. Maar vanuit Houston is het binnen tien jaar toch gelukt. Wij hebben nu nog tien jaar om de SDG’s te halen. Die tijd moeten we benutten. Om dat niet te vergeten heb ik een maankaart op de site gezet van Data for Good, zodat ik vaak terugdenk aan de moed van Kennedy. Maar een missie gaat niet vanzelf. Sluit je aan en doe mee!”

Deelname
Iedereen kan zich kosteloos opgeven voor deelname aan de Data for Good Mission Control. “Dat kan zijn om te bekijken waar organisaties en steden staan, maar ook om meldingen te maken van de voortgang die ze boeken.” Overheden en bedrijven haken inmiddels in snel tempo aan, maar Ruigrok wil ook burgers interesseren voor het platform. “Om hen te activeren starten intekenen. Niet vrijblijvend, want men moet de activiteiten ook zelf monitoren. Als iedereen zijn eigen missies volbrengt, bereiken we het grotere doel.”

 

“Mission Control SDG 7 is opgezet om per land het doel te behalen om voor iedereen ter wereld schone en betaalbare energie te faciliteren vóór Vanuit de huidige stand van het land worden scenario’s geplot en de noodzakelijke missies ingezet en begeleid.”
– Ruud Koornstra

 

“Meten is weten – en met die kennis kun je sturen. Dat is precies waarom ‘Data for Good’ zo’n ongeloofl ijk belangrijk initiatief is. Op basis van solide gegevens geeft het platform beslissers, van beleidsmakers tot en met inkopers, zeer gericht de mogelijkheid om duurzaamheid op de juiste manier hun keuzes te laten bepalen.”
– Maurits Groen, Ambassadeur

Bron: Milieu Magazine

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top