Ready to be sustainable?

NEWS

Stichting NMD, het Global Sustainable Enterprise System en Cirkelstad harmoniseren indicatoren & grondslagen

Stichting NMD, Cirkelstad en het Global Sustainable Enterprise System hebben indicatoren, bepalingsmethoden en toetsing voor prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties geharmoniseerd voor NMD en NPC

Bij het meten van circulariteit in de bouw, streeft de Rijksoverheid ernaar om in methoden, instrumenten, certificaten, databases e.d. de prestaties van gelijknamige of gelijksoortige eigenschappen en kenmerken van bouwproducten en bouwwerkinstallaties te baseren op een gelijke grondslag. 

De Stichting NMD, Cirkelstad en GSES System geven invulling aan dit streven door de gemeenschappelijke indicatoren van de prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties op een gelijke grondslag te baseren en daarmee in één taal te spreken met de NMD en de NPC

NMD, Cirkelstad en GSES System communiceren dit streven naar de bouwkolom om eenheid in denken te benadrukken. Of contrair, divergentie en onduidelijkheid te voorkomen. 

Gemeenschappelijke indicatoren GrondslagToetsingsprotocolVerificatie
Stichting NMD en GSES/CirkelstadBepalingsmethode milieuprestatie bouwwerkenRequirements for obtaining MRPI®-EPDs for the Dutch market and inclusion of data in the Dutch National Environmental Database (NMD)• Stichting NMD: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol
• NPC – GSES System: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, extra optie: de eerste twee jaar is registratie mogelijk met een fabrikant-eigen verklaring, Daarna met een derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, waarna deze kan worden aangeleverd voor opname in de NMD
Overige indicatoren t.a.v. gezondheid en circulariteit footprint standaarden van het GSES SystemHandboek Health Footprint & Circular Footprint – onderdeel van Sustainable Footprint Standard – GSES System StandardISO 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.NPC – GSES System: middels aangesloten onafhankelijke certificerende instellingen zoals Control Union Certifications, KIWA, UCSL, AuditIndepender, TMS etc.

Voetnoot voor de redactie:

NMD: Heleen Scholte: hs@milieudatabase.nl 

Cirkelstad/ NPC: Wytze Kuijper: wytze@cirkelstad.nl 

GSES System & NPC: kelly@oldgses.gses-system.com 

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top