Ready to be sustainable?

NEWS

Ontwikkelingsorganisaties tekenen voor deelname aan Social AID & Sustainability benchmark pilot van GSES, Building Bridges en Data for Good

Rotterdam, 11 April 2024

Maatschappelijke organisaties tekenen de Social AID & Sustainability benchmark pilot van GSES, Building Bridges en Data for Good

Vandaag markeert een mijlpaal voor de Internationale Samenwerkingssector, want belangrijke spelers hebben zich verenigd om een cruciale stap te zetten richting een duurzamere toekomst. In Rotterdam hebben vooraanstaande organisaties zoals het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, War Child, Oxfam Novib, Cordaid en Fair Climate Fund, de handen ineengeslagen en een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend met GSES en Data for Good voor de lancering van het Social AID & Sustainability benchmark pilot.

Dit initiatief komt voort uit de dringende behoefte om systematischer te rapporteren over duurzaamheidsdoelen binnen de Internationale Samenwerkingssector en resultaten te kunnen vergelijken. Daarnaast roepen maatschappelijke organisaties zoals Oxfam Novib bedrijven en overheden al jaren op zich te houden aan duurzaamheid standaarden, het is daarom een logische stap om zelf als sector datzelfde te doen. De pilot is gericht op het ontwikkelen van een sectorspecifieke duurzaamheidsbenchmark op organisatie en projectniveau. Specifiek wordt gekeken naar de impact van de organisatie op zowel het klimaat als op de mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

De initiatiefnemers GSES, Building Bridges en Data for Good, samen met ondersteunende partners zoals Partos, de SDG 1 Alliantie, SDG 7 Alliantie, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Number 5 Foundation, bundelen hun krachten om de duurzaamheidsinspanningen binnen de sector te versterken.

De deelnemende maatschappelijke organisaties zullen nauw samenwerken met GSES – Global Sustainable Enterprise System, een organisatie die een internationaal erkend platform heeft ontwikkeld om organisaties en NGO’s te ondersteunen bij het beheren, monitoren en verifiëren van duurzaamheidsprestaties. Door een sectorspecifieke benchmark te implementeren, streven de deelnemende organisaties ernaar om hun duurzaamheidsdoelen en -resultaten transparant te maken en onderling te kunnen vergelijken. Terwijl verschillende maatschappelijke organisaties ons al zijn voorgegaan, hopen we dat wij hiermee een voorbeeld te zijn wat velen anderen aanzet om te volgen, zodat de positieve impact op gemeenschappen over de hele wereld vergroot zal worden.

Met deze pilot tonen maatschappelijke organisaties leiderschap door samen een nieuwe duurzame weg in te slaan. Duurzaam werken is meer dan minder vliegen en afval scheiden alleen. Het biedt een unieke kans om de SDG-beweging in Nederland te versterken zodat wij samen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 gaan behalen.” Boris van Westering, Building Bridges Advies.

Social AID & Sustainability benchmark pilot project is een poging om te leren hoe je zinvolle acties kunt ondernemen voor mensen en tegelijkertijd de behoeften van het milieu in evenwicht kunt houden en kunt begrijpen dat deze twee nauw met elkaar verbonden zijn. Deze pilot is een stap voorwaarts voor intersectorale samenwerking en interdisciplinaire actie.” Shivalika Madgulkar, Project Manager.

Verduurzamen betekent dat je keuzes moet maken. De vraag voor ons als hulporganisatie is “hoeveel duurder mag een duurzame optie zijn?” Dat zijn vaak lastige vraagstukken. Daarom des te belangrijker om inzicht te hebben wat de impact van je organisatie is op gebied van klimaat en op mens en maatschappij. Dit project is een mooie kans om dat inzichtelijk te maken en binnen de sector met elkaar te kunnen benchmarken.” Diederik Rodenburg, Manager Facilitaire Zaken van het Rode Kruis.

Als land hebben wij ons middels de SDGs gecommitteerd aan het terugdringen van armoede wereldwijd en in Nederland zelf. Ik verwacht dat we een belangrijke beweging kunnen maken door de impact van deze nationaal- en internationaal opererende hulporganisatie inzichtelijk te maken en te verkennen op welke manier de inzet van noodhulp kan leiden tot een duurzame verandering in kwetsbare gebieden en het terugdringen van armoede wereldwijd.” Marjolein van Gerven, SDG 1 Coordinator.

 

Voor meer informatie:

Shivalika Madgulkar, Project Manager GSES

Email: shivalika@gses-system.com

+3168961244

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top