Ready to be sustainable?

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut en SGS Search lanceren ‘Circular Product Footprint’

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut en SGS Search lanceren ‘Circular Product Footprint’

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) heeft ter uitbreiding van het GSES systeem het product schema van de Circular Product Footprint ontwikkeld. De huidige Circular Product Footprint is in samenwerking met SGS Search doorontwikkeld om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op circulariteit. Het schema is wereldwijd inzetbaar.

Eindgebruikers van producten en grondstoffen kunnen aan de hand van een QR code precies zien hoe circulair hun eind product is o.b.v. de PCW (Potential Circular Worth) en waarom. De QR code linked rechtstreeks naar de internationale gekoppelde database waarin alle informatie over het product zoals het productieproces, de gebruikte grondstoffen en elementen, circulair bussinesmodel, afvalverwerkingsmethode etc kan worden ingezien.

De Circular Product Footprint is een werkbare methode die o.a. een verplicht circulair businessmodel hanteert en heel duidelijk de definitie van circulariteit laat zien.

“Met de Circular Product Footprint methode bieden we een globale oplossing voor het generiek meten van circulariteit van grondstoffen in eindproducten en projecten in een later stadium. Hierdoor kunnen we via deze methode bewustwording creëren bij eindgebruikers van een product.” aldus Gert Jan Vroege van SGS Search.

Testcasus Circular Product Footprint van de Ecocab NEO van Merford Cabins

Een groot deel van de Merford-producten draagt in beginsel bij aan een duurzame werk- en leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de brandwerende deuren, akoestische absorptiematerialen en de ergonomische operatorcabines van Merford. Bovendien zijn steeds meer van de Merford-producten, al dan niet deels, opgebouwd uit gerecyclede materialen. Een goed voorbeeld hiervan is de Ecocab NEO, de kraancabine die bestaat uit gerecyclede en recyclebare materialen. Dit is de reden dat het Nationaal Duurzaamheid Instituut erg trots is op de Ecocab NEO als testcasus van de Circular Product Footprint.

“Het NDI en SGS hebben verschillende eindproducten uit verschillende sectoren getest en brengen op korte termijn de testcasus van Merford Cabins naar buiten. Merford Cabins meet haar Ecocab NEO middels de Circular Product Footprint. Deze cabine is reeds voorzien van een Cradle to Cradle certificaat en dat maakt deze casus juist zo interessant!” aldus Kelly Ruigrok, oprichter van het NDI en ontwikkelaar van de Circular Product Footprint.

“Merford Cabins investeert al tientallen jaren in het bieden van duurzame oplossingen voor kraanmachinisten, zodat zij langer vitaal blijven en hun werk op een prettige en professionele manier kunnen uitvoeren. Met de Ecocab NEO gaan we net weer een stap verder. We willen laten zien dat de producten in de industriële sector ook prima geproduceerd kunnen worden met inachtneming van mens en milieu. Het Cradle to Cradle certificaat is een mooie bekroning op deze innovatie, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat iedereen net even wat verder kijkt dan normaal. Daarom zijn we er trots op betrokken te zijn bij dit project van het NDI.” aldus David Buschman, general manager van Merford Cabins.

Complete overkoepelende duurzame productcertificering

De Circular Product Footprint is de eerste van een drietraps generieke overkoepelende productcertificering waarmee alle producten uit alle sectoren gemeten kunnen worden.

In opvolging van de Circular Product Footprint volgt op termijn de Environmental Product Footprint. De EPF-certificering is gebaseerd op de ISO14040 en de PEF. Deze wordt in 2018 door het NDI gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een milieuvriendelijk productieproces hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Ook werkt het NDI met o.a. Royal Haskoning DHV aan de Health Product Footprint. De HPF-methode en de HPF-certificering worden ook in 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op gezondheidrisico’s wordt de HPF ontwikkeld. De EPF en HPF worden zowel afzonderlijk als in additie op de CPF certificeerbaar.

Net als in het GSES-systeem op bedrijf- en ketenniveau werken ook de productcertificeringen met vrijstellingen zodat de standaard op productniveau ook functioneel overkoepelend is. Vrijstellingen zoals o.a.: GRS, Cradle to Cradle, Bluesign.

Sustainable Product Launch

In september 2018 organiseert het Nationaal Duurzaamheid Instituut de Sustainable Product Launch. In dit evenement presenteren we de wereld allerlei producten uit allerlei sectoren, die we hebben gevalideerd of gecertificeerd met de Circular Product Footprint en / of de Environmental Product Footprint en / of de Health Product Footprint.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Translate »
Scroll to Top