Ready to be sustainable?

TRUSTLUBE VERDUURZAAMT MARITIEME EN OFFSHORE SECTOR

TRUSTLUBE VERDUURZAAMT MARITIEME EN OFFSHORE SECTOR DOOR INZICHTELIJK MAKEN KETEN EN MEET DE TRUSTLUBE SMEERSYSTEMEN MET DE CIRCULAR PRODUCT FOOTPRINT – CPF

TrustLube smeersystemen zijn duurzaam, effectief en efficiënt. Ze smeren volledig zelfstandig, ook alle onderdelen die door mensen slecht of niet bereikbaar zijn. De smeerpunten worden voorzien van een exacte, maar minimale dosering smeermiddel. Alle TrustLube installaties zijn geschikt voor zowel olie als vet. TrustLube heeft zelfs een eigen range smeermiddelen dat niet toxisch is en dus niet schadelijk voor het leven in onder water!

De hermetisch gesloten systemen bewijzen zich overal ter wereld onder alle omstandigheden in de praktijk. De smering vindt ongemerkt plaats: gewoon tijdens het productieproces. Omgevingstemperatuur, leidinglengte en viscositeit hebben geen invloed op de gedoseerde hoeveelheid smeermiddel. Dit zorgt ervoor dat er flink wat smeermiddel wordt bespaard en er minder smeermiddel in het zeewater terecht komt. TrustLube systemen worden toegepast in de (petro)chemische-, bagger-, offshore- en maritieme industrie. De speciale RVS-uitgevoerde systemen trotseren chemische invloeden en zijn 100% zeewaterbestendig en hebben een lange levensduur.

Door hun duurzame intrinsieke waarden maakt TrustLube nu ook hun eigen organisatie en keten inzichtelijk op bedrijfsniveau met het Global Sustainable Enterprise System van het Nationaal Duurzaamheid Instituut.

Omdat TrustLube de door haar behaalde resultaten en de uniekheid van hun installatie ook op productniveau inzichtelijk en zichtbaar wil maken gaan ze mee als testcasus van de Circular Product Footprint- CPF, de nieuwe methode die ontwikkeld is door het Nationaal Duurzaamheid Instituut. Naast de Merford Cabins testcase presenteren SGS en het NDI binnenkort de testresultaten van de TrustLube case.

Circular Product Footprint

Het NDI heeft samen met SGS de Circular Product Footprint ontwikkelt, een generieke methode waarmee je de circulariteit van grondstoffen eindproducten bepaald.

Producten die ook gevalideerd of gecertificeerd zijn o.b.v. de Circular Product Footprint methode verkrijgen het recht om een QR code op hun eindproduct te vermelden met het Certified CPF logo. Eindgebruikers van producten en grondstoffen kunnen aan de hand van een QR code precies zien hoe circulair hun eind product is o.b.v. de PCW (Potential Circular Worth) en waarom. De QR code linked rechtstreeks naar de internationale gekoppelde database waarin alle informatie over het product zoals het productieproces, de gebruikte grondstoffen en elementen, circulair bussinesmodel, afvalverwerkingsmethode etc kan worden ingezien.
De Circular Product Footprint is een werkbare methode die o.a. een verplicht circulair businessmodel hanteert en heel duidelijk de definitie van circulariteit laat zien.

“Met de Circular Product Footprint methode bieden we een globale oplossing voor het generiek meten van circulariteit van grondstoffen in eindproducten en projecten in een later stadium. Hierdoor kunnen we via deze methode bewustwording creëren bij eindgebruikers van een product.” aldus Gert Jan Vroege van SGS Search.

Complete overkoepelende duurzame productcertificering

De Circular Product Footprint is de eerste van een drietraps generieke overkoepelende productcertificering waarmee alle producten uit alle sectoren gemeten kunnen worden. In opvolging van de Circular Product Footprint volgt op termijn de Environmental Product Footprint. De EPF-certificering is gebaseerd op de ISO14040 en de PEF. Deze wordt in 2018 door het NDI gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op een milieuvriendelijk productieproces hebben we een generieke methode nodig die wereldwijd inzetbaar is. Ook werkt het NDI met o.a. Royal Haskoning DHV aan de Health Product Footprint. De HPF-methode en de HPF-certificering worden ook in 2018 gelanceerd. Om alle producten uit alle verschillende sectoren goed te kunnen meten op gezondheidrisico’s wordt de HPF ontwikkeld. De EPF en HPF worden zowel afzonderlijk als in additie op de CPF certificeerbaar. Net als in het GSES-systeem op bedrijf- en ketenniveau werken ook de productcertificeringen met vrijstellingen zodat de standaard op productniveau ook functioneel overkoepelend is. Vrijstellingen zoals o.a.: GRS, Cradle to Cradle, Bluesign.

Sustainable Product Launch

In september 2018 organiseert het Nationaal Duurzaamheid Instituut de Sustainable Product Launch. In dit evenement presenteren we de wereld allerlei producten uit allerlei sectoren, die we hebben gevalideerd of gecertificeerd met de Circular Product Footprint en / of de Environmental Product Footprint en / of de Health Product Footprint. Ook de case van Trustlube wordt hier gepresenteerd.

Bron: iro.nl

Translate »
Scroll to Top