Ready to be sustainable?

NEWS

Dit digitale platform geeft boost aan duurzaam ondernemen

Een nieuw certificeringsschema met een digitaal platform moet de verduurzaming van het bedrijfsleven stimuleren. Het zogenoemde Global Sustainable Development Enterprise System (GSES) werd deze week gelanceerd en meerdere bedrijven zijn er al mee aan de slag gegaan. Wat levert het op voor deze bedrijven?

“Waarom blijft een echte duurzame impact uit”, vroeg oprichter en CEO van het Nationale Duurzaamheid Instituut (NDI) Kelly Ruigrok zichzelf af. Ruigrok legde de vraag voor aan bedrijven uit verschillende sectoren en het bleek dat vele worstelen met het inzichtelijk maken van hun milieu-impact en het stellen van concrete en meetbare doelstellingen. Daarom ontwikkelde NDI een nieuwe overkoepelende duurzame standaard en een digitaal platform dat daarbij helpt.

Wat zijn de voordelen van het GSES-platform?

“Het is een overkoepelend en internationaal systeem dat concreet is en meetbare doelen stelt. Daarbij verzamelt het systeem alle data van al bestaande (sector)specifieke duurzaamheidscertificaten. Bedrijven kunnen makkelijk een self-assessment doen en er voor kiezen om deze te laten valideren of certificeren. Daarna kunnen organisaties ervoor kiezen om hun ranking en scores online te publiceren. Het systeem is transparant en meetbaar en dat is nodig om echt te verduurzamen.”

Wat kan dit digitale platform meten?

“Het systeem heeft een duurzame standaard voor de pijlers maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), CO2-reductie en circulair ondernemen op bedrijfs-, keten en productniveau. In het platform zijn ook de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de 169 subdoelstellingen daarvan opgenomen zodat de progressie op deze doelstellingen ook meetbaar wordt.”

Hoe wordt dat precies meetbaar?

“De progressie op SDG’s wordt gemeten met een SDG Organization Index, die we voor elk soort organisatie ontworpen hebben. Zo kan elke organisatie de SDG’s in hun bedrijfsstrategie implementeren. In het systeem kan het bedrijf kiezen aan welke SDG’s het de komende jaren wil bijdragen. Daarna kan aan de hand van een checklist een nulmeting worden gedaan en subdoelstellingen vastgesteld. Vervolgens wordt de progressie op de subdoelstellingen gemonitord en voor elk behaald subgoal wordt de organisatie beloond met een SDG Achievement. Deze wordt zichtbaar op het sustainability dashboard van het GSES-platform.

Voor wie is het platform bedoeld?

“We hopen dat bedrijven uit alle sectoren er mee aan de slag gaan, ook internationaal. Omdat in het MKB ook nog veel werk te doen is op het gebied van verduurzaming hebben we deelname aan het systeem laagdrempelig gehouden. Bedrijven kunnen zicht bijvoorbeeld kosteloos inschrijven op het GSES-platform en een self-assessment uitvoeren. Daardoor krijgen bedrijven meteen een inzicht op welke thema’s ze al hoog scoren en welke achterblijven. Ook is het mogelijk om toeleveranciers uit te nodigen om een GSES self-assessment in te vullen op de door bedrijven gekozen pijlers.”

Welke bedrijven werken al met het GSES-platform?

“Het systeem is door veel bedrijven in verschillende landen positief ontvangen. Doordat het een generiek systeem is zijn er deelnemers uit alle sectoren. Een voorbeeld is de offshore sector. Bedrijven zoals Boskalis, Royal IHC, Heerema Marine Contractors en IFS zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar ook bedrijven uit andere sectoren dus zoals Capgemini, 80:20 Procurement, Navingo en Santas Koffie. Het systeem is echter ook geschikt voor overheidsorganisaties.”

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top