Ready to be sustainable?

NEWS

De strijd om ‘Duurzame’ data

De strijd om ‘Duurzame’ data

Data is het nieuwe goud en dus big business. Als Nationaal Duurzaamheid Instituut willen we transparant zijn en dragen we een duurzame boodschap uit. Doordat we een online platform hebben ontwikkeld waar organisaties veel data uploaden als bewijslast om hun duurzame bedrijfsvoering te bewijzen, kwam het data vraagstuk al vroeg op ons pad. Het NDI is daarom op zoek gegaan naar de meest duurzame manier om met data om te gaan.

Van wie is data

Begrip van data-eigenaar: “Organisatie die de bron van de data is, de data in eigendom heeft en/of de data heeft gecreerd.  (meervoud: data-eigenaren) aldus het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Data-eigendom wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien steeds meer burgers en organisaties dat in. Gegevens delen is een mooi goed als dat het algemeen belang dient. Maar privacy is ook erg belangrijk. Erkend data-eigenaarschap en geborgde data-integriteit zijn de vertrekpunten van elk informatie-project.

Als NDI gunnen we elke organisatie natuurlijk zijn data-eigenaarschap. En vanuit dat ‘erkende’ eigenaarschap willen veel  organisaties zonder problemen veel data delen. We erkennen de waarde van ieders data en gaan daar zorgvuldig mee om. Dat is volgens ons de ethische en duurzame randvoorwaarde voor onze nieuwe open informatiemaatschappij.

Oplossing – Onafhankelijke borging & transparantie 

Als een software platform verklaart dat de organisatie zelf eigenaar is van de data is dit natuurlijk heel mooi! Maar hoe borg je nou zo’n claim? Wat nou als het software platform offline komt te staan door wat voor reden dan ook, hoe kom je dan aan je data? En hoe zorg je ervoor dat de data niet ter verkoop wordt aangeboden aan de concurrent? 

Door de data van organisaties bij een onafhankelijke partij in de cloud op te slaan met exclusieve toegang zorg je ervoor dat een organisatie onafhankelijk van het platform ten alle tijden toegang heeft tot haar eigen bestanden. Daarnaast zorgt dit ervoor dat het software platform alleen wordt gebruikt als vehicle voor de datastroom die uiteindelijk weer eindigt bij de bron zelf; de organisatie die de data invoert. Zo kan de data die de organisatie heeft ingevoerd op een platform nooit worden verkocht omdat het nooit eigendom is geweest – of wordt van het platform.

Door transparant te zijn waar de data wordt opgeslagen en geen data in eigen beheer op te slaan wordt het opslaan van data via een platform veilig en transparant. Een ander gevolg van transparant zijn is in dit geval dat organisaties ten alle tijden toegang hebben tot hun eigen data onafhankelijk van het software platform en dit wordt d.m.v. transparantie bewerkstelligd.

Metadata

De analyses die op scores en calculaties van een (duurzaam) software platform worden losgelaten vallen onder de noemer “metadata” wanneer de organisatie zelf toestemming geeft om deze eind waarden ofwel scores te analyseren en anoniem te gebruiken voor een algemeen goed: in het geval van het GSES platform van het NDI – het verduurzamen van de wereld.

Voorbeeldcase: Het GSES platform

Het GSES platform dat ontwikkelt is door het NDI – Nationaal Duurzaamheid Instituut, is een online platform waar organisaties hun duurzaamheid prestaties en targets in kaart kunnen brengen. Het GSES Systeem is generiek en overkoepelend en meet op organisatie niveau, keten niveau en product niveau. Op het platform voeren organisaties online assessments uit die ze vervolgens kunnen laten valideren d.m.v. document validatie of een externe audit. Organisaties die al gebruik maken van het GSES platform om de eigen organisatie te meten en de toeleveranciers uit te vragen op het platform zijn bijvoorbeeld: Groenendijk bedrijfskleding, HMC Heerema, Peterson, Oxious, Wear2Go, Philips etc.

Virtuele kluis

Bij de GSES assessments hoort het uploaden van bewijslast. Voor de opslag van de bestanden van de organisaties heeft het NDI een betrouwbare en onafhankelijke solution partner gevonden in TransIP. Door deze samenwerking is nu het opslaan van alle bestanden en assessments mogelijk in een onafhankelijke virtuele kluis die gekoppeld is aan iedere GSES gebruikers account waar alleen de betreffende organisatie toegang toe heeft. Deze virtuele kluis is beveiligd met een 256-bit AES sleutel. Met deze virtuele kluis worden bestanden van organisaties veilig opgeslagen en kunnen worden gesynchroniseerd en gedeeld! Alle bestanden staan veilig en versleuteld in Nederland, waar de Nederlandse wetten van toepassing zijn.

Blockchain

De metadata die gegenereerd wordt via het GSES platform: de scores van organisaties en eindwaarden van producten worden opgeslagen d.m.v. blockchain technologie. Samen met Capgemini heeft het NDI de Sustainability Codex en bijbehorend JADE protocol ontwikkeld waarin alle organisatie scores van het GSES platform, eindwaarden van producten en bestaande certificeringen kunnen worden opgeslagen.

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top