Ready to be sustainable?

Groothuis Bouwgroep zet het GSES in voor duurzame bedrijfsontwikkeling

Groothuis Bouwgroep is een familiebedrijf in hart en nieren, gesticht en gevestigd in Genemuiden. Ze zijn een innovatieve partner die haar klanten vastgoedoplossingen biedt voor nu en later. Een onderneming die gekenmerkt wordt door betrokkenheid, nieuwsgierigheid en de drive om het elke dag beter te doen. Zo ook in het duurzaam inrichten van haar bedrijfsvoering.

Zoals ze zelf zeggen: “Ondernemerschap is voor ons rentmeesterschap. Wij realiseren vastgoedoplossingen voor nu én voor later en dragen bij aan een duurzame leefomgeving.”

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor Groothuis Bouwgroep

Als goed rentmeester streeft Groothuis ze naar duurzame ontwikkeling binnen de bedrijfsvoering. Duurzame bedrijfsvoering maakt deel uit van een visie op de toekomst. Ondernemen vanuit het perspectief van rentmeesterschap. Ze hebben er nadrukkelijk voor gekozen om de bedrijfsvoering in te richten naar de strategische ontwikkeldoelstellingen (SDGs) vastgesteld door de VN. Hun inzet gaat voor positieve impact op het gebied van:

• SDG 3: Goede gezondheid en welzijn;
• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie;
• SDG 8: Eerlijk werk en economische groei;
• SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur;
• SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie;
• SDG 13: Klimaatactie.

Bewust kiezen voor een aantal SDGs helpt Groothuis in haar bestaansrecht en is een driver voor innovatie en groei. Bovenstaande SDGs zijn de focus omdat Groothuis daar een positieve impact op kan hebben. Ze monitoren echter ook de andere SDGs, waarbij gelet wordt op het minimaliseren van de negatieve impact van de bedrijfsvoering. Om de impact van Groothuis op deze SDG’s te kunnen weergeven is ervoor gekozen om een platform te gaan gebruiken. Dit is voor Groothuis het GSES-platform.

GSES-platform

Het GSES-platform is gebouwd op een Metastandaard waarin alle leidende normen voor duurzame bedrijfsvoering zijn opgenomen. Met de vijf pijlers (zie onder) kunnen bedrijven hun prestaties laten zien én certificeren bij erkende Certificerende Instellingen zoals Kiwa en Control Union. Organisaties kunnen met het platform ook hun leveranciers uitnodigen één of meerdere pijlers van het GSES in te vullen. Bovendien kunnen producten en projecten worden gescand op Circulariteit, Milieubelasting en Gezondheidswaarde.

Het GSES biedt een goed handvat voor verdere weergave van de impact op de SDGs en de ontwikkeling van een organisatie. Bovendien kan een GSE-certificering waardevol zijn voor de marktpositie. Om dit platform goed te kunnen benutten en invulling te kunnen geven aan benodigde (praktische) acties tijdens het ontwikkeltraject is Optimal Planet ingeschakeld.

Het GSES-platform kent vijf pijlers:

  1. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, op basis van ISO 26000.
  2. MVI, maatschappelijk verantwoord inkopen, op basis van ISO 20400.
  3. CO2, op basis van ISO 50001 & ISO 14064-1.
  4. Circulaire Economie, op basis van BS 8001.
  5. Gezond en veilig werken, op basis van ISO 45001.

Voor elke pijler is een certificaat te behalen na een audit door een CI. 

Service door Optimal Planet

Optimal Planet heeft Groothuis Bouwgroep geholpen om het GSES-platform te gebruiken en rentmeesterschap beter in te gaan vullen door het faciliteren van een ambitiesessie (A), het ondersteunen bij het invullen van de GSES-scan en het analyseren van de resultaten om te zien waar Groothuis nu staat (B) en het benoemen van de concrete opties voor verdere ontwikkeling (C). De analyse is niet alleen gekoppeld aan de GSES-certificeerbaarheid van Groothuis, maar ook aan het rentmeesterschap van dit mooie familiebedrijf.

Groothuis komt nu al in aanmerking voor 3 van de 5 certificaten. Voor de MVI en CO2 pijlers zijn er nog extra acties nodig, die op korte termijn realiseerbaar zijn. Optimal Planet heeft de daarvoor benodigde acties concreet benoemd.

Duurzame ontwikkeling van Groothuis Bouwgroep

Behalve voor het behalen van GSE-certificaten, heeft Optimal Planet ook voor de bredere ambities van Groothuis Bouwgroep, rentmeesterschap en bijdrage aan de SDGs, concrete acties aangegeven. Als bouwbedrijf kan Groothuis veel bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en het realiseren van een circulaire economie. Met de analyse met het GSES en het advies van Optimal Planet, zowel technisch als over het meenemen van medewerkers en leveranciers, kan Groothuis volle kracht vooruit bij het realiseren van de SDGs. Het is nu tijd voor stap D: concreet aan de slag!

Marc Klaver (Innovatiemanager Groothuis): “Optimal Planet legde de juiste kennis en kunde aan de dag waardoor Groothuis een duidelijk en helder beeld kreeg van wat dit thema voor onze dienstverlening zou kunnen betekenen. Het werd ons duidelijk dat we onze bedrijfsvoering eigenlijk niet anders kunnen inrichten.”

Bron: Optimal Planet

Translate »
Scroll to Top