Sustainable Library

Geld stuurt de wereld – Jij bepaalt de koers

Anne-Marie Rakhorst – Kracht van duurzaam; Nederland na het fossiele tijdperk

Michael Braungart en William McDonough – De Upcycle

Michael Braungart en William McDonough – Cradle to Cradle – Afval = voedsel

Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers

Geld stuurt de wereld – Jij bepaalt de koers

€22,50 Incl. 6% BTW

Informatie

Wat vind je belangrijker? De zekerheid dat je toekomstgeld veilig belegd is of dat je toekomst veilig is doordat jouw geld bijdraagt aan een betere wereld? Maar weinigen twijfelen aan het antwoord. Want wat is je spaargeld of pensioen waard als de aarde straks onleefbaar is en niemand zeker weet of er nog wel perspectief is voor de generaties na ons?  

Het mooie is dat wij met ons geld veel meer invloed kunnen uitoefenen dan vaak gedacht wordt. Direct en indirect zijn we namelijk allemaal grootaandeelhouders; onze pensioenfondsen en verzekeraars beheren namens ons 1300 miljard en bij banken en vermogensbeheerders hebben we nog eens 700 miljard uitstaan. 

We hebben dus heel veel geld dat we kunnen inzetten om de toekomst beter te maken. Maar dan moeten we ons bewust zijn van onze macht en onze stem laten horen. Als burger, als consument, als klant van een bank, als investeerder, als vermogensbeheerder of als belegger. 

Dit boek laat zien hoe binnen de financiële wereld gedacht wordt over duurzaam beleggen en welke stappen daarin worden gezet. Het legt uit hoe je zelf een actieve belegger kunt worden. En hoe je een duurzame portefeuille winstgevend maakt en houdt. 

Op zoek naar antwoorden dook Anne-Marie Rakhorst in een wereld die ze voorheen niet kende. Ze sprak met financieel experts, pensioendeskundigen, toezichthouders, beleggers en bankiers, kortom met iedereen die haar iets kon vertellen over hoe we met ons geld de meest positieve en duurzame impact hebben. 

Het resultaat is een bijzonder inspirerend boek. Met als boodschap dat we ook zelf veel meer kunnen (en moeten) investeren in een betrouwbare, schone en eerlijke wereld.

Specificaties

Auteur: Anne-Marie Rakhorst
Bladzijden: 216
Publicatie: november 2015
Anne-Marie Rakhorst - Kracht van duurzaam; Nederland na het fossiele tijdperk

Anne-Marie Rakhorst – Kracht van duurzaam; Nederland na het fossiele tijdperk

 

€29,95 Incl. 6% BTW

Informatie

Nederland onafhankelijk van fossiele brandstoffen in 2035.

Fossiele brandstoffen raken op en de vraag naar alternatieve oplossingen op het gebied van energie neemt snel toe. Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op en zijn er al diverse oplossingen voorhanden. Zo worden intelligente netwerken ontwikkeld, wekken steeds meer gebouwen hun eigen duurzame energie op via zon- en windenergie en is de feed-inwet in Duitsland een groot succes. 

De energietransitie van fossiel naar groen zal zich in snel tempo moeten voltrekken om de wereldeconomie op peil te houden. Nieuwe Energie pleit voor een Nederland dat binnen 25 jaar onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Landen als Duitsland, Denemarken, Spanje en Groot-Brittannië hebben al maatregelen getroffen om de toevoer van schone, decentraal opgewekte energie voorrang te geven boven centraal opgewekte energie uit fossiele brandstoffen, maar Nederland loopt daarbij nog achter. 

De overstap naar energie uit zon, wind, biomassa, getijden, aardwarmte en waterkracht is niet alleen noodzakelijk, maar kan ook een positieve economische impuls geven aan de BV Nederland. Er valt winst te behalen voor mens, milieu en economie, omdat er nieuwe economische bedrijvigheid en nieuwe banen zullen ontstaan. Dat is wat energie-experts in binnen- en buitenland benadrukken. Opwekking van schone energie betekent ook dat de CO2-uitstoot en onze ecologische voetafdruk sterk verminderen.

De energietransitie vergt investeringen in nieuwe technologie, aangepaste voorzieningen en infrastructuur om iedereen van stroom, warmte en koeling te kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat die investeringen steeds sneller zijn terug te verdienen naarmate de vraag naar zonnepanelen, windturbines, aardwarmtenetten, biomassa-installaties en getijdencentrales stijgt.

Anne-Marie Rakhorst wil met dit boek aantonen dat Nederland de overstap naar duurzame energie vóór 2035 kan realiseren en daarmee internationaal een koppositie kan innemen. Met behoud van welvaart en zonder schuldgevoel. In Nieuwe Energie staan oplossingen centraal. Baanbrekende initiatieven in binnen- en buitenland maken duidelijk hoe we de energietransitie concreet kunnen vormgeven. Ook gaat de auteur in op de grote kansen van duurzaam renoveren in de gebouwde omgeving. Kijk hier voor meer informatie over het boek.

Voor bestellingen van meer dan 10 stuks neemt u svp contact op met ons voor afspraken over prijzen en verzendkosten. U kunt ook bij ons terecht met vragen over een speciale editie. Neem dan gerust contact op met onze collega’s van de shop via: mail@duurzaamheid.nl of bel met +31 (0)85 400 00 10.

Specificaties

Auteur: Anne-Marie Rakhorst
Bladzijden: 232
Publicatie: augustus 2010
Michael Braungart en William McDonough - De Upcycle

Michael Braungart en William McDonough – De Upcycle

€19,95 Incl. 6% BTW

Informatie

De Upcycle: voorbij duurzaamheid – ontwerpen voor overvloed is het vervolg op ‘Cradle to Cradle – afval = voedsel’, het baanbrekende boek van Michael Braungart en William McDonough. De Upcycle vraagt je om bredere aspecten van de maatschappij te herontwerpen en het Cradle to Cradle-ontwerp hiervoor als raamwerk te gebruiken.

Duurzaamheid gaat niet over minder dingen slecht doen, maar over méér dingen goed doen. In De Upcycle lezen we hoe we kunnen bijdragen aan een gezonder en kwalitatief hoogwaardiger leven. Zonder de angst dat we daarmee de planeet tekort doen.

Met Cradle to Cradle lokten auteurs Michael Braungart en William McDonough wereldwijd een storm aan reacties en initiatieven uit. Inmiddels geldt het Cradle to Cradle-gedachtegoed als een motor voor de circulaire economie. In De Upcycle bouwen de auteurs verder op de ideeën uit Cradle to Cradle en laten ze u zien hoe de mens juist deel kan gaan uitmaken van de natuurlijke regeneratiecyclus van de aarde, met veel inspirerende voorbeelden. Door de onuitputtelijke accu van de aarde te benutten zoals deze is bedoeld.

Voor bestellingen van meer dan 10 stuks neemt u svp contact op met ons voor afspraken over prijzen en verzendkosten. U kunt ook bij ons terecht met vragen over een speciale editie. Neem dan gerust contact op met onze collega’s van de shop via: mail@duurzaamheid.nl of bel met +31 (0)85 400 00 10.

Specificaties

Auteur: Michael Braungart & William McDonough
Bladzijden: 283
Publicatie: oktober 2013
Michael Braungart en William McDonough - Cradle to Cradle - Afval = voedsel

Michael Braungart en William McDonough – Cradle to Cradle – Afval = voedsel

€19,90 Incl. 6% BTW

Informatie

Goed nieuws voor iedereen die wil werken aan een duurzame wereld: van ‘Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things’, het baanbrekende boek van Michael Braungart en William McDonough, is een Nederlandse editie verschenen onder de titel ‘Cradle to Cradle – Afval = voedsel’.

‘Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things’ is een grensverleggend boek van de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough. Hierin schetsen zij een duurzame wereld, waarin we op zo’n manier ontwerpen en produceren, dat afval voedsel wordt in een oneindige kringloop.

Een mooi voorbeeld is wellicht Trigema, de grootste producent van T-shirts in Duitsland, die samen met Michael Braungart een volledig composteerbaar T-shirt maakte. Geen afval dus. Herman Millers Mirra-bureaustoel is Cradle to Cradle en 96% recyclebaar. De materialen zijn tot op moleculair niveau te scheiden. Uit “het afval” van een stoel kan dus weer een nieuwe stoel worden gemaakt.

Cradle to Cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’. Braungart en McDonough dagen bedrijfsleven, overheid, wetenschappers, cultural creatives, bouwers en ontwerpers uit om producten, gebouwen en huizen intelligenter te ontwerpen en hierbij optimaal gebruik te maken van eco-effectieve productieprocessen. Laten we allen deze uitdaging aangaan! Kijk hiervoor meer informatie.

Voor bestellingen van meer dan 10 stuks neemt u svp contact op met ons voor afspraken over prijzen en verzendkosten. U kunt ook bij ons terecht met vragen over een speciale editie. Neem dan gerust contact op met onze collega’s van de shop via:mail@duurzaamheid.nl of bel met +31 (0)85 400 00 10.


Specificaties

Auteur: Michael Braungart & William McDonough
Bladzijden: 237
Publicatie: november 2007